Elizabeth Musch


Read by Marcel Coenders

(4.5 stars; 3 reviews)

Een historisch vrijwel correcte beschrijving van het leven van Elisabeth Musch (kleindochter van Jacob Cats) en haar man Henri de Fleury de Culan (heer van Buat) in de tijd van Jan de Witt tot 1666 in de Nederlanden. (Marcel Coenders) (19 hr 25 min)

Chapters

Voorbericht 2:30 Read by Marcel Coenders
Deel 1 - Hoofdstuk 1 - Een kraamkamer 28:02 Read by Marcel Coenders
Deel 1 - Hoofdstuk 2 - Een onverwacht voorstel 26:53 Read by Marcel Coenders
Deel 1 - Hoofdstuk 3 - 't Welk aantoont, hoe alle zaken twee kanten hebben. 23:28 Read by Marcel Coenders
Deel 1 - Hoofdstuk 4 - Handelende over de negotie, welke Buat deed, zonder er v… 31:52 Read by Marcel Coenders
Deel 1 - Hoofdstuk 5 - Waarin door een nieuw voorbeeld de waarheid bewezen word… 31:33 Read by Marcel Coenders
Deel 1 - Hoofdstuk 6 - Waarin de uitslag wordt verhaald van het bezoek van Buat… 24:13 Read by Marcel Coenders
Deel 1 - Hoofdstuk 7 - Waarin verhaald wordt, welke taak door De Witt aan Buat … 24:38 Read by Marcel Coenders
Deel 1 - Hoofdstuk 8 - Handelende over de byeenkomst ten huize van Buat, en ove… 20:15 Read by Marcel Coenders
Deel 1 - Hoofdstuk 9 - Waarin de antwoorden uit Engeland komen en wat daarmede … 32:50 Read by Marcel Coenders
Deel 1 - Hoofdstuk 10 - Een speelparty by Montbas. 44:06 Read by Marcel Coenders
Deel 1 - Hoofdstuk 11 - Een avondmaaltijd by Gourville. 42:45 Read by Marcel Coenders
Deel 1 - Hoofdstuk 12 - Buat ontfangt onverwachte bezoeken. 38:46 Read by Marcel Coenders
Deel 1 - Hoofdstuk 13 - Wat raad mevrouw Aarssen aan hare nicht gaf. 28:35 Read by Marcel Coenders
Deel 2 - Hoofdstuk 1 - Een jachtparty. 31:46 Read by Marcel Coenders
Deel 2- Hoofdstuk 2 - 't Welk een vervolg is op het voorgaande. 25:47 Read by Marcel Coenders
Deel 2- Hoofdstuk 3 - De kamerdienaar Thomson legt bezoeken af. 26:12 Read by Marcel Coenders
Deel 2- Hoofdstuk 4 - Waarin verhaald wordt, wat in het kabinet van d'Estrades … 36:23 Read by Marcel Coenders
Deel 2- Hoofdstuk 5 - Waarin Van Espenblad bewijzen geeft van verkleefdheid aan… 35:30 Read by Marcel Coenders
Deel 2 - Hoofdstuk 6 - Waarin verhaald wordt, hoe mevrouw Buat een brief opstel… 31:24 Read by Marcel Coenders
Deel 2 - Hoofdstuk 7 - Een receptie by de Princes-Douairière. 51:52 Read by Marcel Coenders
Deel 2 - Hoofdstuk 8 - Buat is knorrig op zijn vrouw en legt bezoeken af. 35:57 Read by Marcel Coenders
Deel 2 - Hoofdstuk 9 - Verhalende, wat er ten huize des heeren Van Heenvliet be… 35:50 Read by Marcel Coenders
Deel 2 - Hoofdstuk 10 - Waarin Buat en zijn vrouw beiden van huis gaan, en de g… 39:41 Read by Marcel Coenders
Deel 2 - Hoofdstuk 11 - Waarin Buat en zijn vrouw weér t'huis komen en de gesch… 38:01 Read by Marcel Coenders
Deel 3 - Hoofdstuk 1 - Hetwelk handelt van de ontdekking, door De Witt en Van E… 21:06 Read by Marcel Coenders
Deel 3 - Hoofdstuk 2 - Waarin de kleine Joris en de raadpensionaris zich beiden… 42:48 Read by Marcel Coenders
Deel 3 - Hoofdstuk 3 - Waarin de wandelingen van Buat door Den Haag worden verh… 33:27 Read by Marcel Coenders
Deel 3 - Hoofdstuk 4 - Buat voor Gekommitteerde Raden. 16:59 Read by Marcel Coenders
Deel 3 - Hoofdstuk 5 - Elizabeth ontfangt een onwelkom bezoek. 50:12 Read by Marcel Coenders
Deel 3 - Hoofdstuk 6 - Waarin Mr. Florisz als chirurgijn en als samenzweerder o… 46:51 Read by Marcel Coenders
Deel 3 - Hoofdstuk 7 - Van Espenblad geeft zich vrij wat moeite. 41:40 Read by Marcel Coenders
Deel 3 - Hoofdstuk 8 - Waarin tante Aarssen weder ten tooneele verschijnt. 26:06 Read by Marcel Coenders
Deel 3 - Hoofdstuk 9 - Wendela Bicker. 37:16 Read by Marcel Coenders
Deel 3 - Hoofdstuk 10 - 't Welk meer officieels bevat dan het vorige, en dus oo… 23:22 Read by Marcel Coenders
Deel 3 - Hoofdstuk 11 - Hetwelk een nog stelliger rezultaat geeft dan het voorg… 37:13 Read by Marcel Coenders