Жития Святых, т. 10 - Иуний (Zhitiia Sviatykh, v. 10 - June)


Read by Euthymius

Житія и похвалы святыхъ подобятся свѣтлостію звѣздамъ: якоже бо звѣзды положеніемъ на небеси утвержденны суть, всю же поднебесную просвѣщаютъ, тыяжде и отъ Індіанъ зрятся, ни сокрываются отъ скѵѳовъ, землю озаряютъ, и морю свѣтятъ, и плавающихъ корабли управляютъ: ихже именъ аще и не вѣмы множества ради, обаче свѣтлѣй добротѣ ихъ чудимся. Сице и свѣтлость святыхъ, аще и затворены суть мощи ихъ во гробѣхъ, но силы ихъ въ поднебеснѣй земными предѣлы не суть опредѣленны: чудимся тѣхъ житію, и удивляемся славѣ, еюже Богъ угодившыя Ему прославляетъ. [St. Symeon Metaphrastes on the Lives of the Saints, 10th century A. D. This succinct description is found as introduction to each of the 12 volumes of the Church Slavonic Lives.] (23 hr 7 min)

Chapters

Iunij 01 - Mučenik Iustin Filosof / Мученикъ Іустинъ Философъ 26:16 Read by Euthymius
Iunij 01 - Mučenik Iustin (drugij) / Мученикъ Іустинъ (другій) 8:19 Read by Euthymius
Iunij 01 - Prep. Agapit Pečerskij / Преп. Агапитъ Печерскій 12:02 Read by Euthymius
Iunij 02 - Svjatitel' Nikifor Ispovednik / Святитель Нікифоръ Исповѣдникъ 40:45 Read by Euthymius
Iunij 02 - Velikomučenik Ioann Sočavskij / Великомученикъ Іоаннъ Сочавскій 22:28 Read by Euthymius
Iunij 03 - Mučenik Lukillian / Мученикъ Лукілліанъ 8:35 Read by Euthymius
Iunij 03 - Svjaštennomučenik Lukian / Священномученикъ Лукіанъ 30:15 Read by Euthymius
Iunij 03 - Mučenik Dimitrij Uglickij / Мученикъ Димитрій Углицкій 47:06 Read by Euthymius
Iunij 03 - Čudesa mučenika Dimitrija Uglickago / Чудеса мученика Димитрія Углиц… 10:00 Read by Euthymius
Iunij 04 - Svjatitel' Mitrofan Konstantinopol'skij / Святитель Митрофанъ Конста… 5:49 Read by Euthymius
Iunij 04 - Mučenik Konkordij / Мученикъ Конкордій 6:33 Read by Euthymius
Iunij 04 - Mučenik Frontasij i dr. / Мученикъ Фронтасій и др. 5:25 Read by Euthymius
Iunij 04 - Prep. Zosima Vavilonskij / Преп. Зосима Вавѵлонскій 9:32 Read by Euthymius
Iunij 05 - Svjaštennomučenik Dorothej Tirskij / Священномученикъ Дороѳей Тѵрскій 3:05 Read by Euthymius
Iunij 05 - Prep. Theodor Pustynnik / Преп. Ѳеодоръ Пустынникъ 2:21 Read by Euthymius
Iunij 05 - Prep. Anuvij Egipetskij / Преп. Анувій Егѵпетскій 7:03 Read by Euthymius
Iunij 05 - Ubienie Igorja Ol'goviča / Убіеніе Игоря Ольговича 14:10 Read by Euthymius
Iunij 05 - Blaž. mitr. Konstantin Kievskij / Блаж. митр. Константінъ Кіевскій 7:40 Read by Euthymius
Iunij 06 - Prep. Visarion Egipetskij / Преп. Висаріонъ Егѵпетскій 9:17 Read by Euthymius
Iunij 06 - Prep. Ilarion Novyj / Преп. Іларіонъ Новый 9:30 Read by Euthymius
Iunij 06 - Mučenicy devy Arhelaja, Thekla i Susanna / Мученицы дѣвы Архелая, Ѳе… 13:19 Read by Euthymius
Iunij 07 - Mučenik Theodot Ankirskij / Мученикъ Ѳеодотъ Анкѵрскій 2:03 Read by Euthymius
Iunij 07 - Mučenicy Kyriakia, Kaleria i Maria / Мученицы Кѵріакіа, Калеріа и Ма… 1:25 Read by Euthymius
Iunij 07 - Svjaštennomučenik Markel, papa Rimskij / Священномученикъ Маркеллъ, … 27:47 Read by Euthymius
Iunij 07 - Svjaštennomučenik Markellin, papa Rimskij / Священномученикъ Маркелл… 5:15 Read by Euthymius
Iunij 08 - Velikomučenik Theodor Stratilat / Великомученикъ Ѳеодоръ Стратилатъ 3:11 Read by Euthymius
Iunij 08 - Svjatitel' Efrem Antiohijskij / Святитель Ефремъ Антіохійскій 8:46 Read by Euthymius
Iunij 08 - Prep. Zosima Finikijskij / Преп. Зосима Фінікійскій 7:22 Read by Euthymius
Iunij 09 - Svjatitel' Kirill Aleksandrijskij / Святитель Кѷріллъ Александрійскій 32:54 Read by Euthymius
Iunij 09 - Prep. Kirill Beloezerskij / Преп. Кѷріллъ Бѣлоезерскій 1:01:05 Read by Euthymius
Iunij 10 - Svjaštennomučenik Timothej Prusskij / Священномученикъ Тімоѳей Прусс… 2:42 Read by Euthymius
Iunij 10 - Mučenici Aleksandr i Antonina / Мученицы Алеѯандръ и Антоніна 15:46 Read by Euthymius
Iunij 10 - Svjatitel' Vassian Lavdijskij / Святитель Вассіанъ Лаѵдійскій 30:50 Read by Euthymius
Iunij 11 - Apostol Vartholomej / Апостолъ Варѳоломей 18:13 Read by Euthymius
Iunij 11 - Apostol Varnava / Апостолъ Варнава 35:05 Read by Euthymius
Iunij 12 - Prep. Onufrij Velikij / Преп. Онуфрій Великій 49:10 Read by Euthymius
Iunij 12 - Prep. Petr Athonskij / Преп. Петръ Аѳонскій 34:44 Read by Euthymius
Iunij 13 - Mučenica Akylina Devica / Мученица Акѷліна дѣвица 15:33 Read by Euthymius
Iunij 13 - Svjatitel' Trifylij Levkusijskij / Святитель Тріфѷлій Леѵкусійскій 8:53 Read by Euthymius
Iunij 14 - Prorok Elissej / Пророкъ Еліссей 42:03 Read by Euthymius
Iunij 14 - Svjatitel' Methodij Caregradskij / Святитель Меѳодій Цареградскій 27:28 Read by Euthymius
Iunij 15 - Prorok Amos / Пророкъ Амосъ 10:18 Read by Euthymius
Iunij 15 - Mučenici Vit, Modest i Kriskentija / Мученицы Вітъ, Модестъ и Кріске… 36:10 Read by Euthymius
Iunij 15 - Mučenik Dula / Мученикъ Дула 18:48 Read by Euthymius
Iunij 15 - Prep. Dula / Преп. Дула 15:23 Read by Euthymius
Iunij 16 - Svjatitel' Tyhon Amathuntskij / Святитель Тѵхонъ Амаѳунтскій 5:41 Read by Euthymius
Iunij 16 - Mučenici Tigrij Presvyter i Evtropij Čtec / Мученицы Тігрій Пресвѵте… 9:15 Read by Euthymius
Iunij 17 - Mučenici Manuil, Savel i Ismail / Мученицы Мануилъ, Савелъ и Ісмаилъ 19:36 Read by Euthymius
Iunij 18 - Mučenici Leontij, Ypatij i Theodul / Мученицы Леонтій, Ѵпатій и Ѳеод… 23:41 Read by Euthymius
Iunij 19 - Apostol Iuda, brat Gospoden' / Апостолъ Іуда, братъ Господень 9:02 Read by Euthymius
Iunij 19 - Prep. Paisij Velikij / Преп. Паисій Великій 1:13:14 Read by Euthymius
Iunij 19 - Mučenik Zosima voin / Мученикъ Зосіма воинъ 11:40 Read by Euthymius
Iunij 19 - Prep. Ioann otšel'nik / Преп. Іоаннъ отшельникъ 4:49 Read by Euthymius
Iunij 20 - Svjaštennomučenik Methodij Patarskij / Священномученикъ Меѳодій Пата… 2:24 Read by Euthymius
Iunij 20 - Mučenici Aristoklij, Dimitrian i Athanasij / Мученицы Арістоклій, Ди… 2:44 Read by Euthymius
Iunij 20 - Svjatitel' Levkij Ispovednik / Святитель Леѵкій Исповѣдникъ 27:36 Read by Euthymius
Iunij 21- Mučenik Iulian Tarsjanin / Мученикъ Іуліанъ Тарсянинъ 4:41 Read by Euthymius
Iunij 21 - Prep. Iulij i Iulian / Преп. Іулій и Іуліанъ 12:50 Read by Euthymius
Iunij 22 - Svjaštennomučenik Evsevij Samosatskij / Священномученикъ Еѵсевій Сам… 20:15 Read by Euthymius
Iunij 23 - Mučenica Agrypina / Мученица Агрѷпіна 2:31 Read by Euthymius
Iunij 23 - Prazdnenstvo Presvjatej Bogorodice / Праздненство Пресвятѣй Богороди… 2:56 Read by Euthymius
Iunij 23 - Povest' o pokajanii Theofila / Повѣсть о покаяніи Ѳеофіла 35:39 Read by Euthymius
Iunij 24 - Sinaxar na Roždestvo Predteči Ioanna / Сѷнаѯаръ на Рождество Предтеч… 9:12 Read by Euthymius
Iunij 24 - Slovo Zlatoustago na Roždestvo Predteči Ioanna / Слово Златоустаго н… 20:38 Read by Euthymius
Iunij 25 - Prepodobnomučenica Fevronia / Преподобномученица Феѵроніа 56:51 Read by Euthymius
Iunij 26 - Prep. David Thessalijskij / Преп. Давідъ Ѳессалійскій 2:07 Read by Euthymius
Iunij 26 - Tyhvinskaja ikona Bogorodicy / Тѵхфинская икона Богородицы 55:07 Read by Euthymius
Iunij 26 - Ikona Bogorodicy Odigitrija / Икона Богородицы Одигитриа 5:09 Read by Euthymius
Iunij 26 - Lydskaja ikona Bogorodicy / Лѵдская икона Богородицы 16:13 Read by Euthymius
Iunij 27 - Prep. Sampson Strannopriimec / Преп. Самѱонъ Страннопріимецъ 21:01 Read by Euthymius
Iunij 27 - Sevir Presvyter / Севиръ Пресвѵтеръ 3:43 Read by Euthymius
Iunij 28 - Mučenicy Kyr i Ioann / Мученицы Кѵръ и Іоаннъ 14:37 Read by Euthymius
Iunij 28 - Prep. Pavel Vrač / Преп. Паѵелъ Врачъ 2:25 Read by Euthymius
Iunij 29 - Apostol Petr / Апостолъ Петръ 34:19 Read by Euthymius
Iunij 29 - Apostol Pavel / Апостолъ Паѵелъ 43:28 Read by Euthymius
Iunij 30 - Sobor 12 Apostolov / Соборъ 12 Апостоловъ 7:27 Read by Euthymius
Iunij 30 - Blaženny Petr Carevič v Rostove / Блаженный Петръ Царевичъ въ Ростовѣ 15:53 Read by Euthymius