De Van der Linden's c.s.


Read by Marcel Coenders

(5 stars; 2 reviews)

Eerste deel van de cyclus: In en Uit 's Lands Dienst. Kritische roman over het leven van de Nederlanders in het Indië van het einde van de 19de eeuw.

Het uitspinnen van een intrige, het doorspelen van dezelfde personen, het altijd verder vertellen aan één geschiedenis, dit kinderlik vermaak, waarmee de journalist zijn lezers van jaargang op jaargang bleef boeien, verleidde Maurits tot een roman in vier delen, ieder met eigen titel, vermoedelik volgens model van Perelaer's tetralogie Een kwart eeuw tusschen de keerkringen, die de zijne vijf jaar vooruit was gegaan. Terwijl de militair alleen zijn eigen leven, natuurlik bont opgesierd, behandelde, liet Maurits, een kunstenaar met verbeeldingskracht en scheppingsvermogen, allerlei vertegenwoordigers van de Indiese samenleving optreden, zodat het geheel de ruimer naam ‘In en uit 's Lands dienst’ voeren kon. (Gerard Brom 1931) (4 hr 59 min)

Chapters

Deel 1 24:41 Read by Marcel Coenders
Deel 2 24:08 Read by Marcel Coenders
Deel 3 30:28 Read by Marcel Coenders
Deel 4 29:17 Read by Marcel Coenders
Deel 5 27:56 Read by Marcel Coenders
Deel 6 26:50 Read by Marcel Coenders
Deel 7 28:32 Read by Marcel Coenders
Deel 8 27:52 Read by Marcel Coenders
Deel 9 26:25 Read by Marcel Coenders
Deel 10 26:42 Read by Marcel Coenders
Deel 11 26:38 Read by Marcel Coenders