Πολιτεια του Πλατωνα (τομος δευτερος)


Read by karampas1968

Πώς πρέπει να είναι μια σωστά δομημένη πολιτεία; Θα υπάρχουν τάξεις; Θα υπάρχει αστυνομία; Θα υπάρχουν ποιητές; Φιλόσοφοι, τεχνίτες, δάσκαλοι; Να είμαστε δίκαιοι και ηθικοί ή καλύτερα άτιμοι, ανήθικοι και άδικοι; Στις ανώτερες τάξεις να υπάρξει κοινοκτημοσύνη γυναικών και παιδιών; (Περίληψη του Κώστα Καράμπα) (4 hr 13 min)

Chapters

Βιβλίον Γ.1 6:59 Read by karampas1968
Βιβλίον Γ.2 7:14 Read by karampas1968
Βιβλίον Γ.3 7:40 Read by karampas1968
Βιβλίον Γ.4 8:16 Read by karampas1968
Βιβλίον Γ.5 8:29 Read by karampas1968
Βιβλίον Γ.6 11:23 Read by karampas1968
Βιβλίον Γ.7 11:25 Read by karampas1968
Βιβλίον Γ.8 5:27 Read by karampas1968
Βιβλίον Γ.9 9:11 Read by karampas1968
Βιβλίον Γ.10 2:35 Read by karampas1968
Βιβλίον Γ.11 8:07 Read by karampas1968
Βιβλίον Δ.1 10:15 Read by karampas1968
Βιβλιόν Δ.2 6:38 Read by karampas1968
Βιβλίον Δ.3 4:22 Read by karampas1968
Βιβλίον Δ.4 13:14 Read by karampas1968
Βιβλίον Δ.5 13:52 Read by karampas1968
Βιβλίον Δ.6 14:00 Read by karampas1968
Βιβλίον Δ.7 12:36 Read by karampas1968
Βιβλίον Ε.1 9:56 Read by karampas1968
Βιβλίον Ε.2 5:42 Read by karampas1968
Βιβλίον Ε.3 8:39 Read by karampas1968
Βιβλίον Ε.4 10:31 Read by karampas1968
Βιβλίον Ε.5 10:17 Read by karampas1968
Βιβλίον Ε.6 8:34 Read by karampas1968
Βιβλίον Ε.7 12:52 Read by karampas1968
Βιβλίον Ε.8 10:12 Read by karampas1968
Βιβλίον Ε.9 15:18 Read by karampas1968