Orpheus in de dessa


Read by Marcel Coenders

(4.5 stars; 1 reviews)

Een romantische ingenieur raakt betoverd door het spel van een Indische fluitspeler, zoals het zakelijke Nederland door het geheimzinnige Indië. ( Marcel Coenders) (1 hr 51 min)

Chapters

Deel 1 11:15 Read by Marcel Coenders
Deel 2 15:45 Read by Marcel Coenders
Deel 3 26:48 Read by Marcel Coenders
Deel 4 8:02 Read by Marcel Coenders
Deel 5 20:05 Read by Marcel Coenders
Deel 6 12:29 Read by Marcel Coenders
Deel 7 17:27 Read by Marcel Coenders