Listy z podróży po Ameryce


Read by Piotr Nater

(5 stars; 1 reviews)

W listach wysyłanych do "Gazety Polskiej" Henryk Sienkiewicz opisał swoje wrażenia z wielomiesięcznych podróży od wschodniego po zachodni brzeg Stanów Zjednoczonych. Znajdziemy tu wrażenia z podróży transatlantykiem i koleją, opisy ludzi zamieszkujących ten kraj zarówno w miastach jak i na otoczonych dziką przyrodą bezdrożach, a także obserwacje na temat natury.

Ponieważ niektóre spośród przesłanych przez Henryka Sienkiewicza listów nie znalazły się w tekście będącym podstawą dla tego nagrania, zostaną one ujęte w osobnej kolekcji. (Piotr Nater) (12 hr 1 min)

Chapters

Wstęp cz. 1 22:11 Read by Piotr Nater
Wstęp cz. 2 22:47 Read by Piotr Nater
Rozdział 1 cz. 1 23:39 Read by Piotr Nater
Rozdział 1 cz. 2 25:36 Read by Piotr Nater
Rozdział 2 cz. 1 23:35 Read by Piotr Nater
Rozdział 2 cz. 2 24:33 Read by Piotr Nater
Rozdział 3 cz. 1 29:30 Read by Piotr Nater
Rozdział 3 cz. 2 30:09 Read by Piotr Nater
Rozdział 4 cz. 1 42:01 Read by Piotr Nater
Rozdział 4 cz. 2 32:24 Read by Piotr Nater
Rozdział 5 cz. 1 31:26 Read by Piotr Nater
Rozdział 5 cz. 2 23:50 Read by Piotr Nater
Rozdział 6 cz.1 38:29 Read by Piotr Nater
Rozdział 6 cz. 2 25:54 Read by Piotr Nater
Rozdział 7 52:42 Read by Piotr Nater
Rozdział 8 cz. 1 38:17 Read by Piotr Nater
Rozdział 8 cz. 2 29:52 Read by Piotr Nater
Rozdział 9 cz. 1 32:52 Read by Piotr Nater
Rozdział 9 cz. 2 32:11 Read by Piotr Nater
Rozdział 10 cz. 1 46:06 Read by Piotr Nater
Rozdział 10 cz. 2 27:43 Read by Piotr Nater
Rozdział 11 cz. 1 39:40 Read by Piotr Nater
Rozdział 11 cz. 2 26:04 Read by Piotr Nater