Den siste viking


Read by Kathrine Engan

(5 stars; 2 reviews)

Denne romanen forteller historien om ei gruppe fattige fiskere på begynnelsen av 1900-tallet og et års Lofotfiske. Vi følger far og sønn, Kristaver og Lars, gjennom slitsomme og spennende måneder på fiske. Kristaver, som er høvedsmann på egen båt for aller første gang, er som en "gud på havet" i øynene til sønnen. Mor går hjemme med de yngste barna, tar hånd om dyra og den lille gården og engster seg nesten syk gjennom den lange vinteren mens mannfolkene er på havet. Romanen utspiller seg i spenningen mellom rik og fattig, by og bygd, kyst og innland, tradisjon og framskritt samtidig som den er spennende, trist og medrivende. - Summary by kathrinee. (8 hr 47 min)

Chapters

Kapittel 1 og 2 36:47 Read by Kathrine Engan
Kapittel 3, 4 og 5 37:51 Read by Kathrine Engan
Kapittel 6, 7 og 8 40:04 Read by Kathrine Engan
Kapittel 9, 10 og 11 46:33 Read by Kathrine Engan
Kapittel 12, 13 og 14 38:27 Read by Kathrine Engan
Kapittel 15, 16 og 17 46:03 Read by Kathrine Engan
Kapittel 18 og 19 39:35 Read by Kathrine Engan
Kapittel 20 og 21 38:41 Read by Kathrine Engan
Kapittel 22, 23 og 24 35:07 Read by Kathrine Engan
Kapittel 25, 26 og 27 36:01 Read by Kathrine Engan
Kapittel 28 og 29 38:44 Read by Kathrine Engan
Kapittel 30, 31 og 32 33:23 Read by Kathrine Engan
Kapittel 33 og 34 41:08 Read by Kathrine Engan
Kapittel 35, 36 19:28 Read by Kathrine Engan