Za chlebem


Read by Piotr Nater

(4.7 stars; 8 reviews)

Historia dwojga ludzi, ojca i córki, i ich podróży przez Atlantyk w poszukiwaniu lepszego życia w Stanach Zjednoczonych - Summary by Piotr Nater (2 hr 22 min)

Chapters

Na oceanie. — Rozmyślanie. — Burza. — Przybycie. część 1 22:33 Read by Piotr Nater
Na oceanie. — Rozmyślanie. — Burza. — Przybycie. część 2 20:09 Read by Piotr Nater
W Nowym-Yorku. część 1 25:09 Read by Piotr Nater
W Nowym-Yorku. część 2 24:16 Read by Piotr Nater
Życie osadnicze część 1 26:39 Read by Piotr Nater
Życie osadnicze część 2 23:31 Read by Piotr Nater