Manifest Komunistyczny


Read by blazeiro

Manifest Komunistyczny, napisany przez Karla Marxa oraz Friedricha Engelsa, przedstawia krytykę głównego sytemu ekonomicznego państw Europy XIX wieku - kapitalizmu. Analizując społeczeństwo pod kątem teorii krytycznej, Marx i Engels ukazują problemy i sprzeczności obecnej w tamtych czasach hierarchii społecznej, poprzez zwrócenie uwagi na antagonizm klasowy pomiędzy burżuazją, klasą panującą, a proletariatem, klasą robotniczą. Filozofia przedstawiona przez obu autorów miała ogromny wpływ na reformy polityczne, które poprawiły standardy pracy robotników państw rozwiniętych, od zakazania pracy dzieci po ustanowienie weekendu. Mimo upływu czasu, teorie Marxa i Engelsa używane do analiz socjologicznych do dziś, potrafiąc odkryć problemy naszego społeczeństwa, na które wcześniej nie zwróciliśmy uwagi. (1 hr 12 min)

Chapters

Wstęp 1:35 Read by blazeiro
Burżuazya a Proletaryat 25:23 Read by blazeiro
Proletaryat i Komuniści 20:03 Read by blazeiro
Literatura Socyalistyczna i Komunistyczna 21:27 Read by blazeiro
Stanowisko komunistów wobec rozmaitych partyi opozycyjnych 3:44 Read by blazeiro