La fabricanta


Read by Marina Tomás

Aquesta novel·la narra la història de l'Antonieta, una dona d'origen menestral que lluita per obrir-se pas comandant una fàbrica en el món industrial de la Catalunya de finals del segle XIX. // This novel narrates the story of Antonieta, a woman of menial origins who struggles to make her way as factory owner in the industrial world of Catalonia at the end of the 19th century. - Summary by Viquipèdia (7 hr 1 min)

Chapters

Dues Paraules 4:20 Read by Marina Tomás
L'Euterpe 24:51 Read by Marina Tomás
L'Antonieta Corominas 28:58 Read by Marina Tomás
A la iglèsia de Sant Pere 20:59 Read by Marina Tomás
El dinar de casa mossèn Vicens 27:18 Read by Marina Tomás
Confidències 35:50 Read by Marina Tomás
Lo Joan Pere Grau 31:12 Read by Marina Tomás
Dissencions 23:49 Read by Marina Tomás
El casament de l'Antonieta 21:24 Read by Marina Tomás
L'ideal de la Florentina 25:10 Read by Marina Tomás
Catorze anys després 27:53 Read by Marina Tomás
Il·lusions i realitats 34:49 Read by Marina Tomás
El primer balanç 18:45 Read by Marina Tomás
De velers a fabricants 25:29 Read by Marina Tomás
Intimitats 20:52 Read by Marina Tomás
La vetlla 20:05 Read by Marina Tomás
El pla de l'Antonieta 30:00 Read by Marina Tomás