Πολιτεια του Πλατωνα (τομος τρίτος)


Read by karampas1968

Πώς πρέπει να είναι μια σωστά δομημένη πολιτεία; Θα υπάρχουν τάξεις; Θα υπάρχει αστυνομία; Θα υπάρχουν ποιητές; Φιλόσοφοι, τεχνίτες, δάσκαλοι; Να είμαστε δίκαιοι και ηθικοί ή καλύτερα άτιμοι, ανήθικοι και άδικοι; Στις ανώτερες τάξεις να υπάρξει κοινοκτημοσύνη γυναικών και παιδιών; (Περίληψη του Κώστα Καράμπα) (2 hr 49 min)

Chapters

Βιβλίον ΣΤ.1 7:00 Read by karampas1968
Βιβλίον ΣΤ.2 13:36 Read by karampas1968
Βιβλίον ΣΤ.3 6:51 Read by karampas1968
Βιβλίον ΣΤ.4 10:23 Read by karampas1968
Βιβλίον ΣΤ.5 7:07 Read by karampas1968
Βιβλίον ΣΤ.6 8:08 Read by karampas1968
Βιβλίον ΣΤ.7 20:00 Read by karampas1968
Βιβλίον ΣΤ.8 14:13 Read by karampas1968
Βιβλίον Ζ.1 10:16 Read by karampas1968
Βιβλίον Ζ.2 13:03 Read by karampas1968
Βιβλίον Ζ.3 24:53 Read by karampas1968
Βιβλίον Ζ.4 34:22 Read by karampas1968