Стихотворения (Stihotvorenia)


Read by Euthymius

(3.7 stars; 12 reviews)

Четири кратки творби от поетесата Мара Белчева (8 септември 1868, Севлиево – 16 март 1937, София), посветени на човешката близост и доверие. Изповедното начало, характерно за ранните стихове на поетесата, по-късно се свързва с размисъл върху вечните човешки въпроси. Поетесата изповядва християнските добродетели и се уповава на тях, мисълта за Бога става една от доминантите в творбите ѝ. Висока нравственост, спокойно мечтателно-носталгично любовно чувство, дирене на хармония в съществуването определят облика на творчеството ѝ.
(Summary by Euthymius, based on the Wikipedia article on the poetess.) (0 hr 2 min)

Reviews

uxoypj:_%55395


(4.5 stars)

Fgj%7;0; ;0"9(837 7:9(5;9)5(26 8:8)7°c %,8_72@e'er_# :?)5:; Ph.d.