Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- e…


Read by Edith van der Have-Raats

(3.5 stars; 2 reviews)

Populair-wetenschappelijke, verkorte weergave van Charles Darwins baanbrekende boek "Het ontstaan der soorten", ca. 10 jaar na de uitgave daarvan verschenen om de evolutietheorie bij een groter publiek bekend te maken. Ook nu nog kan het degenen op weg helpen die het oorspronkelijke werk van Darwin te lijvig of te ingewikkeld vinden. (kattekliek)

Er is ook een Librivox luisterboek van een Nederlandse vertaling van Darwin's "Het ontstaan der soorten". (13 hr 22 min)

Chapters

00 - Voorbericht 7:36 Read by Edith van der Have-Raats
01 - Deel 1 van hoofdstuk 1: Het natuuronderzoek en Darwin 33:13 Read by Edith van der Have-Raats
02 - Deel 2 van hoofdstuk 1: Het natuuronderzoek en Darwin 20:47 Read by Edith van der Have-Raats
03 - Deel 1 van hoofdstuk 2: Veranderingen die de organismen ondergaan 28:21 Read by Edith van der Have-Raats
04 - Deel 2 van hoofdstuk 2: Veranderingen die de organismen ondergaan 34:04 Read by Edith van der Have-Raats
05 - Deel 1 van hoofdstuk 3: De betrekking der organische wezens tot elkander e… 35:41 Read by Edith van der Have-Raats
06 - Deel 2 van hoofdstuk 3: De betrekking der organische wezens tot elkander e… 33:03 Read by Edith van der Have-Raats
07 - Deel 3 van hoofdstuk 3: De betrekking der organische wezens tot elkander e… 33:08 Read by Edith van der Have-Raats
08 - Deel 4 van hoofdstuk 3: De betrekking der organische wezens tot elkander e… 32:26 Read by Edith van der Have-Raats
09 - Deel 1 van hoofdstuk 4: Verklaring van enkele moeilijke gevallen uit de th… 28:59 Read by Edith van der Have-Raats
10 - Deel 2 van hoofdstuk 4: Verklaring van enkele moeilijke gevallen uit de th… 37:19 Read by Edith van der Have-Raats
11 - Deel 3 van hoofdstuk 4: Verklaring van enkele moeilijke gevallen uit de th… 33:58 Read by Edith van der Have-Raats
12 - Deel 4 van hoofdstuk 4: Verklaring van enkele moeilijke gevallen uit de th… 27:07 Read by Edith van der Have-Raats
13 - Deel 1 van hoofdstuk 5: Toepassing der leer van Darwin op de overblijfsele… 40:47 Read by Edith van der Have-Raats
14 - Deel 2 van hoofdstuk 5: Toepassing der leer van Darwin op de overblijfsele… 38:11 Read by Edith van der Have-Raats
15 - Deel 3 van hoofdstuk 5: Toepassing der leer van Darwin op de overblijfsele… 32:22 Read by Edith van der Have-Raats
16 - Deel 1 van hoofdstuk 6: Verklaring van de geographische verspreiding der o… 32:08 Read by Edith van der Have-Raats
17 - Deel 2 van hoofdstuk 6: Verklaring van de geographische verspreiding der o… 29:30 Read by Edith van der Have-Raats
18 - Deel 3 van hoofdstuk 6: Verklaring van de geographische verspreiding der o… 27:09 Read by Edith van der Have-Raats
19 - Deel 1 van hoofdstuk 7: De grondregelen, die bij de klassifikatie worden g… 34:10 Read by Edith van der Have-Raats
20 - Deel 2 van hoofdstuk 7: De grondregelen, die bij de klassifikatie worden g… 32:44 Read by Edith van der Have-Raats
21 - Deel 1 van hoofdstuk 8: Het oordeel van anderen over de theorie van Darwin 33:31 Read by Edith van der Have-Raats
22 - Deel 2 van hoofdstuk 8: Het oordeel van anderen over de theorie van Darwin 28:52 Read by Edith van der Have-Raats
23 - Deel 3 van hoofdstuk 8: Het oordeel van anderen over de theorie van Darwin 28:49 Read by Edith van der Have-Raats
24 - Deel 1 van hoofdstuk 9: De oorspronkelijke voortbrenging 24:34 Read by Edith van der Have-Raats
25 - Deel 2 van hoofdstuk 9: De oorspronkelijke voortbrenging 33:46 Read by Edith van der Have-Raats