De Drie Musketiers


Read by Bart de Leeuw

(4.4 stars; 20 reviews)

De avonturen van een jonge man d'Artagnan, die nadat hij huis en haard verlaten heeft zich aansluit bij de garde van de koning: de Musketiers. Hij raakt bevriend met het driemanschap Athos, Porthos en Aramis, onafscheidelijke vrienden die leven onder het motto: 'Eén voor allen, allen voor één'. (25 hr 8 min)

Chapters

Voorrede 5:31 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 1: De drie geschenken van mijnheer d'Artagnan den vader 38:35 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 2: De antichambre des heeren de Tréville 27:20 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 3: De audiëntie 28:11 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 4: De schouder van Athos, de bandelier van Porthos, en de neu… 19:19 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 5: De musketiers des konings en de lijfwacht van den kardinaal 25:22 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 6: Zijne Majesteit, koning Lodewijk XIII 44:43 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 7: De huishouding der Musketiers 22:01 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 8: Een hofintrigue 18:12 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 9: D'Artagnan doet zich gelden 17:56 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 10: Een muizenval in de zeventiende eeuw 21:27 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 11: De intrigue verwikkelt zich 39:26 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 12: George Villiers, hertog van Buckingham 20:22 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 13: De heer Bonacieux 19:28 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 14: De man van Meung 22:06 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 15: Tabbaard en degen 18:01 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 16: Waarin wordt verhaald, hoe de grootzegelbewaarder Séguier… 25:59 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 17: Het huishouden van Bonacieux 29:03 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 18: Minnaar en echtgenoot 14:37 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 19: Reisplan 17:52 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 20: De reis 24:40 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 21: De gravin de Winter 21:26 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 22: Het ballet van la Merlaison 15:51 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 23: De verliefde samenkomst 23:13 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 24: Het paviljoen 23:22 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 25: Porthos 41:44 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 26: De thesis van Aramis 38:20 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 27: De vrouw van Athos 44:26 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 28: Terugkomst 30:42 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 29: De jacht op de krijgsuitrusting 19:23 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 30: Milady 16:24 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 31: Engelschen en Franschen 16:21 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 1: Een procureurs middagmaal 19:38 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 2: Kamenier en meesteres 17:47 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 3: Waarin wordt gehandeld over de uitrusting van Aramis en Po… 18:32 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 4: Des nachts zijn alle katten grijs 17:35 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 5: Wraakzucht 14:29 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 6: Het geheim van milady 14:52 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 7: Hoe, zonder eenige moeite te doen, Athos aan zijn uitrusti… 18:41 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 8: Een bekoorlijke verschijning 19:43 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 9: Een vreeselijke gebeurtenis 18:01 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 10: Het beleg van la Rochelle 27:04 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 11: De Anjou-wijn 16:27 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 12: De herberg De Roode Duiventoren 18:15 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 13: Het nut der kachelpijpen 18:19 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 14: Huwelijkstooneel 13:42 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 15: Het bolwerk Saint Gervais 14:23 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 16: De vergadering der musketiers 36:38 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 17: Familiezaken 31:25 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 18: Noodlottigheid 18:14 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 19: Gesprek van broeder en zuster 17:22 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 20: Officier! 25:26 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 21: Een eerste dag van gevangenschap 17:03 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 22: Tweede dag van gevangenschap 16:31 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 23: Derde dag van gevangenschap 20:23 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 24: Vierde dag van gevangenschap 20:34 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 25: Vijfde dag van gevangenschap 35:39 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 26: Een onderwerp voor een klassiek treurspel 15:21 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 27: De vlucht 18:48 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 28: Wat er den 23en Augustus 1628 te Portsmouth voorviel 23:41 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 29: In Frankrijk 12:36 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 30: Het Karmelieten nonnenklooster te Béthune 29:13 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 31: Twee verschillende soorten van duivels 10:29 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 32: Een waterdrop 32:20 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 33: De man met den rooden mantel 13:57 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 34: Het vonnis 18:36 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 35: De doodstraf 11:03 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 36: Een boodschap van den kardinaal 21:06 Read by Bart de Leeuw
Besluit 3:10 Read by Bart de Leeuw

Reviews

TiTanium wwq k m m m


(4.5 stars)

in uimhhmu MY h


(5 stars)

Een genot om te beluisteren. Heel goed voorgelezen.


(5 stars)

zeer goed gelezen, geen enkel kritiek.

meeslepend


(5 stars)

Gelezen door Bart de Leeuw, alle andere commentaar is overbodig.