De Kermis der IJdelheid


Read by Marcel Coenders

"Vanity Fair: A Novel without a Hero" is een in de jaren 1847-1848 gepubliceerde roman van William Makepeace Thackeray, een satire over de vroege 19e-eeuwse Engelse samenleving. Zoals in die tijd gebruikelijk was, verscheen de roman eerst in een (20-delige) serie als feuilleton in een tijdschrift.

Vanitas Vanitatum. Wie van ons is gelukkig in deze wereld? Wie van ons heeft wat hij verlangt?, of zoo hij het heeft wie is voldaan?
(Samenvatting geschreven door nl.Wikipedia) (52 hr 59 min)

Chapters

00 - INTRODUCTIE - VOOR HET SCHERM 8:12 Read by Marcel Coenders
01 - HOOFDSTUK 1 - DE CHISWICK MALL 29:42 Read by Marcel Coenders
02 - HOOFDSTUK 2 - WAARIN JUFFROUW SHARP EN JUFFROUW SEDLEY TOEBEREIDSELEN MAKE… 40:37 Read by Marcel Coenders
03 - HOOFDSTUK 3 - REBECCA IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN DEN VIJAND 31:48 Read by Marcel Coenders
04 - HOOFDSTUK 4 - DE GROEN ZIJDEN BEURS - DEEL 1 29:13 Read by Marcel Coenders
05 - HOOFDSTUK 4 - DE GROEN ZIJDEN BEURS - DEEL 2 25:57 Read by Marcel Coenders
06 - HOOFDSTUK 5 - ONZE DOBBIN 46:17 Read by Marcel Coenders
07 - HOOFDSTUK 6 - VAUXHALL - DEEL 1 34:55 Read by Marcel Coenders
08 - HOOFDSTUK 6 - VAUXHALL - DEEL 2 24:40 Read by Marcel Coenders
09 - HOOFDSTUK 7 - CRAWLEY VAN QUEEN'S CRAWLEY 32:46 Read by Marcel Coenders
10 - HOOFDSTUK 8 - PRIVE EN VERTROUWELIJK 40:10 Read by Marcel Coenders
11 - HOOFDSTUK 9 - FAMILIE - PORTRETTEN 31:52 Read by Marcel Coenders
12 - HOOFDSTUK 10 - JUFFROUW SHARP MAAKT ZICH VRIENDEN 25:42 Read by Marcel Coenders
13 - HOOFDSTUK 11 - ARCADISCHE EENVOUD - DEEL 1 39:40 Read by Marcel Coenders
14 - HOOFDSTUK 11 - ARCADISCHE EENVOUD - DEEL 2 29:37 Read by Marcel Coenders
15 - HOOFDSTUK 12 - EEN ZEER SENTIMENTEEL HOOFDSTUK 42:01 Read by Marcel Coenders
16 - HOOFDSTUK 13 - GEVOEL EN VERSTAND 53:46 Read by Marcel Coenders
17 - HOOFDSTUK 14 - JUFFROUW CRAWLEY THUIS - DEEL 1 36:02 Read by Marcel Coenders
18 - HOOFDSTUK 14 - JUFFROUW CRAWLEY THUIS - DEEL 2 44:32 Read by Marcel Coenders
19 - HOOFDSTUK 15 - WAARIN REBECCA'S ECHTGENOOT VOOR KORTEN TIJD TEN TOONEELE V… 35:56 Read by Marcel Coenders
20 - HOOFDSTUK 16 - HET BRIEFJE OP HET SPELDENKUSSEN 36:56 Read by Marcel Coenders
21 - HOOFDSTUK 17 - HOE KAPITEIN DOBBIN EEN PIANO KOCHT 37:30 Read by Marcel Coenders
22 - HOOFDSTUK 18 - WIE BESPEELDE DE PIANO, WELKE KAPITEIN DOBBIN KOCHT 52:04 Read by Marcel Coenders
23 - HOOFDSTUK 19 - JUFFROUW CRAWLEY WORDT VERPLEEGD 45:27 Read by Marcel Coenders
24 - HOOFDSTUK 20 - WAARIN KAPITIEN DOBBIN ALS DE BODE VAN HYMEN OPTREEDT 41:14 Read by Marcel Coenders
25 - HOOFDSTUK 21 - EEN KIBBELARIJ OVER EEN ERFGENAME 36:37 Read by Marcel Coenders
26 - HOOFDSTUK 22 - EEN HUWELIJK EN EEN GEDEELTE VAN DE WITTEBROODSWEKEN 36:53 Read by Marcel Coenders
27 - HOOFDSTUK 23 - KAPITEIN DOBBIN ALS STEMMENWERVER 26:29 Read by Marcel Coenders
28 - HOOFDSTUK 24 - WAARIN DE HEER OSBORNE DE FAMILIEBIJBEL UIT DE BOEKENKAST N… 27:25 Read by Marcel Coenders
29 - HOOFDSTUK 24 - WAARIN DE HEER OSBORNE DE FAMILIEBIJBEL UIT DE BOEKENKAST N… 32:31 Read by Marcel Coenders
30 - HOOFDSTUK 25 - WAARIN AL DE VOORNAAMSTE PERSONEN HET BETER OORDEELEN BRIGH… 42:10 Read by Marcel Coenders
31 - HOOFDSTUK 25 - WAARIN AL DE VOORNAAMSTE PERSONEN HET BETER OORDEELEN BRIGH… 40:56 Read by Marcel Coenders
32 - HOOFDSTUK 26 - TUSSCHEN LONDEN EN CHATHAM 34:51 Read by Marcel Coenders
33 - HOOFDSTUK 27 - WAARIN AMELIA ZICH BIJ HAAR REGIMENT VOEGT 29:26 Read by Marcel Coenders
34 - HOOFDSTUK 28 - WAARIN AMELIA EEN INVAL IN DE NEDERLANDEN DOET 43:19 Read by Marcel Coenders
35 - HOOFDSTUK 29 - BRUSSEL - DEEL 1 23:04 Read by Marcel Coenders
36 - HOOFDSTUK 29 - BRUSSEL - DEEL 2 33:59 Read by Marcel Coenders
37 - HOOFDSTUK 30 - HET MEISJE DAT IK ACHTERLIET 41:32 Read by Marcel Coenders
38 - HOOFDSTUK 31 - WAARIN JOS SEDLEY VOOR ZIJN ZUSTER ZORGT 51:01 Read by Marcel Coenders
39 - HOOFDSTUK 32 - WAARIN JOS OP DE VLUCHT GAAT EN DE OORLOG EINDIGT - DEEL 1 40:28 Read by Marcel Coenders
40 - HOOFDSTUK 32 - WAARIN JOS OP DE VLUCHT GAAT EN DE OORLOG EINDIGT - DEEL 2 30:37 Read by Marcel Coenders
41 - HOOFDSTUK 33 - WAARIN JUFFROUW CRAWLEY'S BLOEDVERWANTEN ZICH ZEER BEZORGD … 46:08 Read by Marcel Coenders
42 - HOOFDSTUK 34 - JAMES CRAWLEY WORDT ER UITGEKNIKKERD - DEEL 1 39:52 Read by Marcel Coenders
43 - HOOFDSTUK 34 - JAMES CRAWLEY WORDT ER UITGEKNIKKERD - DEEL 2 35:22 Read by Marcel Coenders
44 - HOOFDSTUK 35 - WEDUWE EN MOEDER 47:47 Read by Marcel Coenders
45 - HOOFDSTUK 36 - HOE VAN NIETS PER JAAR GOED TE LEVEN ? 40:14 Read by Marcel Coenders
46 - HOOFDSTUK 37 - HET ONDERWERP WORDT VERVOLGD - DEEL 1 34:06 Read by Marcel Coenders
47 - HOOFDSTUK 37 - HET ONDERWERP WORDT VERVOLGD - DEEL 2 29:57 Read by Marcel Coenders
48 - HOOFDSTUK 38 - EEN GEZIN DAT HET NIET BREED HEEFT - DEEL 1 33:20 Read by Marcel Coenders
49 - HOOFDSTUK 38 - EEN GEZIN DAT HET NIET BREED HEEFT - DEEL 2 34:13 Read by Marcel Coenders
50 - HOOFDSTUK 39 - EEN CYNISCH BEZOEK 38:11 Read by Marcel Coenders
51 - HOOFDSTUK 40 - WAARIN BECKY DOOR DE FAMILIE ERKEND WORDT 35:45 Read by Marcel Coenders
52 - HOOFDSTUK 41 - WAARIN BECKY HET HUIS HARER VOORVADEREN WEER BEZOEKT - DEEL… 28:50 Read by Marcel Coenders
53 - HOOFDSTUK 41 - WAARIN BECKY HET HUIS HARER VOORVADEREN WEER BEZOEKT - DEEL… 24:38 Read by Marcel Coenders
54 - HOOFDSTUK 42 - DAT OVER DE FAMILIE OSBORNE HANDELT 33:51 Read by Marcel Coenders
55 - HOOFDSTUK 43 - WAARIN ONZE LEZER DE KAAP OMZEILEN MOET 43:30 Read by Marcel Coenders
56 - HOOFDSTUK 44 - EEN VEELOMVATTEND HOOFDSTUK OVER LONDEN EN HAMPSHIRE 46:03 Read by Marcel Coenders
57 - HOOFDSTUK 45 - HAMPSHIRE EN LONDEN 40:55 Read by Marcel Coenders
58 - HOOFDSTUK 46 - STRIJD EN BEPROEVING 35:31 Read by Marcel Coenders
59 - HOOFDSTUK 47 - GAUNT HOUSE 39:22 Read by Marcel Coenders
60 - HOOFDSTUK 48 - WAARIN DE LEZER AAN HET MEEST UITGELEZEN GEZELSCHAP WORDT V… 51:46 Read by Marcel Coenders
61 - HOOFDSTUK 49 - WAARIN WIJ VAN DRIE GANGEN EN EEN DESERT GENIETEN 32:57 Read by Marcel Coenders
62 - HOOFDSTUK 50 - BEVAT EEN VULGAIR VOORVAL 39:23 Read by Marcel Coenders
63 - HOOFDSTUK 51 - WAARIN EEN CHARADE WORDT OPGEVOERD DIE DE LEZER AL OF NIET … 45:09 Read by Marcel Coenders
64 - HOOFDSTUK 51 - WAARIN EEN CHARADE WORDT OPGEVOERD DIE DE LEZER AL OF NIET … 39:26 Read by Marcel Coenders
65 - HOOFDSTUK 52 - WAARIN LORD STEYNE ZICH IN EEN ALLERBEMINNELIJKST LICHT VER… 43:10 Read by Marcel Coenders
66 - HOOFDSTUK 53 - EEN REDDING EN EEN CATASTROPHE 38:30 Read by Marcel Coenders
67 - HOOFDSTUK 54 - DE ZONDAG NA DE SLAG 37:21 Read by Marcel Coenders
68 - HOOFDSTUK 55 - WAARIN HETZELFDE ONDERWERP VOORTGEZET WORDT - DEEL 1 35:43 Read by Marcel Coenders
69 - HOOFDSTUK 55 - WAARIN HETZELFDE ONDERWERP VOORTGEZET WORDT - DEEL 2 31:18 Read by Marcel Coenders
70 - HOOFDSTUK 56 - VAN GEORGE WORDT EEN HEER GEMAAKT - DEEL 1 30:55 Read by Marcel Coenders
71 - HOOFDSTUK 56 - VAN GEORGE WORDT EEN HEER GEMAAKT - DEEL 2 23:04 Read by Marcel Coenders
72 - HOOFDSTUK 57 - OPOFFERING EN LIEFDE 39:37 Read by Marcel Coenders
73 - HOOFDSTUK 58 - ONZE VRIEND DE MAJOOR 48:04 Read by Marcel Coenders
74 - HOOFDSTUK 59 - DE OUDE PIANO 45:51 Read by Marcel Coenders
75 - HOOFDSTUK 60 - BRENGT ONS WEER IN AANZIENLIJKE KRINGEN 25:42 Read by Marcel Coenders
76 - HOOFDSTUK 61 - WAARIN TWEE LICHTEN WORDEN UITGEDOOFD - DEEL 1 22:01 Read by Marcel Coenders
77 - HOOFDSTUK 61 - WAARIN TWEE LICHTEN WORDEN UITGEDOOFD - DEEL 2 38:51 Read by Marcel Coenders
78 - HOOFDSTUK 62 - AM RHEIN 46:39 Read by Marcel Coenders
79 - HOOFDSTUK 63 - WAARIN WIJ EEN OUDEN KENNIS ONTMOETEN 50:05 Read by Marcel Coenders
80 - HOOFDSTUK 64 - EEN ZWERVERS HOOFDSTUK - DEEL 1 37:03 Read by Marcel Coenders
81 - HOOFDSTUK 64 - EEN ZWERVERS HOOFDSTUK - DEEL 2 35:06 Read by Marcel Coenders
82 - HOOFDSTUK 65 - ZAKEN EN VERMAKEN 32:38 Read by Marcel Coenders
83 - HOOFDSTUK 66 - AMANTIUM IRAE - DEEL 1 35:31 Read by Marcel Coenders
84 - HOOFDSTUK 66 - AMANTIUM IRAE - DEEL 2 25:48 Read by Marcel Coenders
85 - HOOFDSTUK 67 - GEBOORTEN, HUWELIJKEN EN STERFGEVALLEN - DEEL 1 44:21 Read by Marcel Coenders
86 - HOOFDSTUK 67 - GEBOORTEN, HUWELIJKEN EN STERFGEVALLEN - DEEL 2 27:35 Read by Marcel Coenders