Onder Moeders Vleugels


Read by LibriVox Volunteers

(4.7 stars; 6 reviews)

Vrolijk Amerikaans gezinsverhaal over de vier zusjes March die zo verschillend zijn en toch eendrachtig hun moeder helpen terwijl vader in de oorlog is. Nederlandse vertaling (ietwat gedateerd) van "Little Women". (9 hr 8 min)

Chapters

01 - Kleine Pelgrims 2:27:00 Read by Farida
02 - Een vroolijk kerstfeest 3:03:00 Read by Farida
03 - Die jongen van hiernaast 22:37:00 Read by Carola Janssen
04 - Lasten 8:23:00 Read by Branko Collin
05 - Goede Buren 1:36:00 Read by Carola Janssen
06 - Bets vindt het Paleis der Gelukkigen 16:57:00 Read by Anna Simon
07 - Amy’s Dal der Vernedering 17:21:00 Read by Anna Simon
08 - Jo ontmoet Appollyon 3:10:00 Read by Anna Simon
09 - Meta gaat naar de Kermis der IJdelheid 14:32:00 Read by Anna Simon
10 - De P.C. en P.P. 22:52:00 Read by Anna Simon
11 - Proefnemingen 1:43:00 Read by Anna Simon
12 - Het Kamp Laurence 21:23:00 Read by Anna Simon
13 - Luchtkasteelen 20:30:00 Read by Anna Simon
14 - Geheimen 20:15:00 Read by Anna Simon
15 - Een Telegram 19:30:00 Read by Anna Simon
16 - Brieven 18:04:00 Read by Anna Simon
17 - Kleine Getrouwen 17:12:00 Read by Anna Simon
18 - Donkere dagen 20:17:00 Read by Anna Simon
19 - Amy’s testament 20:32:00 Read by Anna Simon
20 - In vertrouwen 15:41:00 Read by Anna Simon
21 - Laurie sticht Kwaad, en Jo herstelt den Vrede 2:46:00 Read by Anna Simon
22 - Liefelijke weiden 15:50:00 Read by Anna Simon
23 - Tante March brengt de Zaak tot een Beslissing 1:29:00 Read by Anna Simon