De scharlaken letter


Read by Marcel Coenders

Het werk is een tafereel van het booze in den mensch. Er treden weinig personen in op, maar toch is er handeling genoeg. De hoofdpersoon is eene gevallene, beklagenswaardige vrouw. Het eerst zien wij haar op 't schavot, om haar vergrijp ten toon gesteld. Zij staat daar voor 't oog der menigte met eene zuigeling, de vrucht van verboden hartstogt, op den arm, en eene scharlaken schandletter a, (adultère) op de borst; gedoemd om dat eerloos merk tot aan haren dood te dragen.. Vaderlandsche Letteroefeningen. P. Ellerman, Amsterdam 1854 (11 hr 58 min)

Chapters

Het Douane-Gebouw - Inleiding tot de Scharlaken Letter - deel 1 27:25 Read by Marcel Coenders
Het Douane-Gebouw - Inleiding tot de Scharlaken Letter - deel 2 34:05 Read by Marcel Coenders
Het Douane-Gebouw - Inleiding tot de Scharlaken Letter - deel 3 36:53 Read by Marcel Coenders
Het Douane-Gebouw - Inleiding tot de Scharlaken Letter - deel 4 30:48 Read by Marcel Coenders
1. De gevangenisdeur 4:28 Read by Marcel Coenders
2. Het marktplein 29:18 Read by Marcel Coenders
3. De herkenning 26:57 Read by Marcel Coenders
4. Het onderhoud 20:05 Read by Marcel Coenders
5. Hester met haar naald 30:34 Read by Marcel Coenders
6. Paarl 31:11 Read by Marcel Coenders
8. Het elfenkind en de prediker 20:44 Read by Marcel Coenders
7. De hal van de gouverneur 26:12 Read by Marcel Coenders
9. De geneesheer 30:43 Read by Marcel Coenders
10. De arts en zijn patiënt 30:26 Read by Marcel Coenders
11. Het binnenste van een hart 22:37 Read by Marcel Coenders
12. Des priesters nachtwake 33:30 Read by Marcel Coenders
13. Een ander gezicht op Hester 25:54 Read by Marcel Coenders
14. Hester en de geneesheer 18:37 Read by Marcel Coenders
15. Hester en Paarl 18:21 Read by Marcel Coenders
16. Een uitstapje naar het woud 17:14 Read by Marcel Coenders
17. De herder en zijn parochiane 27:26 Read by Marcel Coenders
18. Een stroom zonneschijn 18:35 Read by Marcel Coenders
19. Het kind aan den oever der beek 20:27 Read by Marcel Coenders
20. De prediker in een lastig parket 33:10 Read by Marcel Coenders
21. De feestdag van Nieuw-Engeland 26:36 Read by Marcel Coenders
22. De optocht 31:46 Read by Marcel Coenders
23. De onthulling van de Scharlaken letter 25:22 Read by Marcel Coenders
24. Besluit 19:10 Read by Marcel Coenders