De Roos van Dekama


Read by Marcel Coenders

(4.4 stars; 4 reviews)

Verhaal over de zeden en gewoonten in de middeleeuwen verteld aan de hand van de vrijheidsstrijd van de Friezen tegen de Hollanders in 1341. Maar het is meer dan alleen maar een spannende ridderroman:

Wie op de fantastische schildering van exceptioneele personen belust is, zooals de hedendaagsche literatuur onzer naburen die meestal aanbiedt, zal zich bedrogen vinden: hij zal hier slechts menschen aantreffen, zooals zij nog heden ten dage zijn, met hun goede en slechte hoedanigheden, met hun driften en hartstochten,--maar gewijzigd naar de denkbeelden, zeden en gebruiken van den tijd. Maar hij zal, na het ten einde brengen dezer bladeren, de waarheid daarin bevestigd vinden der stelling, dat, zoo niet al het goede op deze wereld zijn loon noch het kwade zijn straf ontmoet, diegene ten minste, die zich laat overmeesteren door eenigen hartstocht, al ware die zelfs uit zijn oorsprong te billijken, altijd zal achterstaan bij hem, die, uit welk beginsel dan ook, de omstandigheden niet vooruitloopt, zijn gemoedskalmte bewaart, en, gelijk de schrijver zich uitdrukt, aan wien wij ons motto ontleenen: Wacht en stille sitt. (Jacob van Lennep) (23 hr 46 min)

Chapters

Voorwoord 26:17 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 1 17:21 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 2 33:03 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 3 38:41 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 4 46:15 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 5 43:06 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 6 30:19 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 7 41:23 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 8 45:52 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 9 39:49 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 10 29:45 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 11 26:39 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 12 36:12 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 13 33:10 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 14 36:54 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 15 45:15 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 16 40:53 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 17 30:01 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 18 32:57 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 19 44:57 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 20 32:00 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 21 38:24 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 22 39:25 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 23 35:37 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 24 37:31 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 25 33:42 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 26 54:45 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 27 51:29 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 28 32:08 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 29 36:39 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 30 40:02 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 31 37:31 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 32 26:12 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 33 50:29 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 34 50:35 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 35 43:29 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 36 1:07:33 Read by Marcel Coenders