Skip to main content.

Sekar Karya

Gelesen von LibriVox Volunteers

(2 Sterne; 2 Bewertungen)

Sekar Karya is a collection of public domain literary works, including poems and prose, in both the Modern and Old Javanese languages.

Javanese: Sekar Karya yaiku koleksi kasastraan ing domain umum kelebu ing puisi lan prosa, iki ing basa jawa modhèrn lan basa jawa kuna.

Indonesian: Sekar Karya adalah koleksi kesastraan dalam domain umum termasuk dalam puisi dan prosa, ini dalam bahasa jawa moderen dan bahasa jawa kuno. (Summary by Varra Unreal) (0 hr 59 min)

Chapters

Dhangdhanggula (Babad Jaka Tingkir)

3:21

Read by Christianese

Gambuh (Babad Jaka Tingkir)

2:09

Read by Christianese

Pucung (Babad Jaka Tingkir)

1:31

Read by Christianese

Kitab Sastra Gendhing

2:11

Read by Sjinta Djoemiati

Cublak-cublak suweng

0:31

Read by Ria

Gundhul Pacul

0:30

Read by Ria

Jamuran

0:38

Read by Christianese

Katé dipanah

0:41

Read by Christianese

Kidang Talun

0:34

Read by Christianese

Kupu kuwi

0:45

Read by Christianese

Ménthog ménthog

0:45

Read by Christianese

Sluku sluku bathok

0:44

Read by Ria

Suwé ora jamu

0:48

Read by Ria

Prahārṣiṇa - Pupuh 8

5:57

Read by Christianese

Kakawin Wṛttasañcaya- Kaca 82

4:28

Read by Sjinta Djoemiati

Kakawin Banawa S?kar Tanakung

7:54

Read by Christianese

Suluk Malang Sumirang

11:27

Read by Christianese

Rama Kawula

1:09

Read by Christianese

Indjil Soetji, Mitoeroet saka Panganggité - Matthéoes, Bab 1

5:14

Read by Christianese

Kanjěng Rama

1:09

Read by Sjinta Djoemiati

Serat Kalatidha

7:03

Read by Sjinta Djoemiati

Bewertungen

cultural reserve

(3 Sterne)

great ancient cultural recording, the reader has not yet put emotions/expression as no intonation into it. because it written in ancient language, perhaps she does not really understand either those mean.