Skip to main content.

Langs Lijnen van Geleidelijkheid

Gelesen von Marcel Coenders

(4,5 Sterne; 2 Bewertungen)

Men moet verklaren dat de lezende wereld, als zij niet ontvankelijk was voor de 'Lijnen van geleidelijkheid', al heel ondankbaar zou moeten zijn. Men verslindt Ouidà, waardeert Bourget, prijst Zola; welnu, het boek is kleurig, artistiek, Italiaansch als Ouidà; psychologisch tot in het weeke als Bourget, en de 'bête humaine' doet er zich gelden als bij den brutaalsten verist; terwijl Couperus zich de moeite geeft over dat alles enkele malen, - niet vaak genoeg, - het tooverkleed van zijn mooi modern Hollandsch te spreiden. En dat alles in weloverwogen verhouding, in pikante afwisseling en ook zich aansluitend bij tal van andere stromingen; wanneer wij langzamerhand bijna genoeg gaan krijgen van den wel wat heel platonischen Duco, wisselt de auteur hem af met den heel onplatonischen huzaar; als het pension en het bovenkamertje wat eentonig worden, komt de pracht van de feodale burcht in de Abruzzen met de Camera degli sposi, or-sur-or, en de zonsondergang over het meer van San Stefano; als we wat veel aan Ouidà denken, heeft Duco in zijn fatalistische afstand-doen iets Tolstoïsch. Inderdaad is het in het voordeel van een groot talent, zich eens voor een enkele maal in gelijke conditiën met de gewonen te plaatsen; een Psyche of Fidessa doen niet zoo Couperus' superioriteit uitkomen als een gewone amusementsroman, in dit geval 'Lijnen.'

(Uit: Nederland 1900, nr.3, p.360-361.) (11 hr 25 min)

Chapters

Hoofdstuk 1

22:24

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 2 - 3

23:02

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 4 - 7

33:25

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 8 - 9

33:23

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 10 - 12

22:58

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 13 - 14

32:04

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 15 - 17

30:12

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 18 - 20

32:57

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 21 - 22

24:03

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 23 - 24

25:03

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 25 - 27

37:22

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 28 - 29

29:28

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 30 - 32

38:32

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 33 - 34

30:32

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 35 - 37

32:17

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 38 - 40

29:44

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 41 - 43

35:44

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 44

28:19

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 45 - 46

24:32

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 47 - 48

33:36

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 49 - 51

35:16

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 52 - 53

31:17

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 54

18:58

Read by Marcel Coenders

Bewertungen

Noah hacker

(5 Sterne)

het is een leuk verhaal en het was een leuk verhaaltje