Andrés Bonifacio

Tagalog Short Works - Vol. 1


Read by LibriVox Volunteers


Ipinakikilala ng mga boluntaryo ng Librivox ang isang koleskyon ng mga gawaing Tagalog sa pampublikong pag-aari. Ang mga sumusunod na bahagi…

Librivox Multilingual Short Works Collection 005


Read by LibriVox Volunteers


This is a collection of short pieces, poetry or prose, fiction and non-fiction, in several different languages. All chosen and recorded by L…