Melis Stoke

Van Aardappel-mes tot Officiersdegen


Read by Bart de Leeuw


Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal, maar het dreigende oorlogsgeweld in de ons omringende landen kwam heel dichtbij. In m…