Piet Visser

De Vliegende Hollander


Read by Bart de Leeuw


De Vliegende Hollander is een spookschip dat volgens de overlevering voor eeuwig in de buurt van Kaap de Goede Hoop rondvaart. De sage verteā€¦