Władysław Orkan

Siedem wybranych opowiadań


Read by Nina Brown


"Ukochałem lud biedny ponad miarę,Bom się jego pieśnią wykołysał.Ukochałem zwyczaje i gwarę,którem jako dziecko z piersi matki w…