De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen


Read by Anna Simon

(4.5 stars; 14 reviews)

Een historische roman die zich afspeelt in Vlaanderen rond de Guldensporenslag in 1302. Vlaanderen is in de handen van de Fransen gevallen, en de Vlaamse vorst en zijn oudste zoon (Robrecht van Bethune, oftewel de Leeuw van Vlaenderen) zijn in gevangenschap in Frankrijk. Uit het volk staan echter twee nieuwe leiders op, om het land te helpen bevrijden van het Franse juk. De strijd mondt uit in de Guldensporenslag, 11 juli 1302, waarin een Vlaams leger van voetknechten tegenover een Frans ridderleger komt te staan. Door het verhaal heen loopt de romance van Machteld, de dochter van Robrecht van Bethune, en ridder Adolf van Nieuwland.
Conscience wilde zijn Vlaamse landgenoten bewust maken van hun nationale identiteit en eigenwaarde (vlak na de 19e eeuwse onafhankelijkheidstrijd van Belgie). Met het grote success van De Leeuw van Vlaenderen werd Conscience bekend als “de man die zijn volk leerde lezen.” (Samenvatting door Anna Simon)

A historic novel about the “Battle of the Golden Spurs”, in 1302 in Flanders, and the events leading up to it. The story is laced with a romance between Machteld, daugher of Robrecht van Bethune (also known as "The Lion of Flanders") and the knight Adolf van Nieuwland.
Conscience wanted to make his Flemish fellow-countrymen aware of their national identity and feeling of self-worth (shortly after Belgium gained independence). As a consequence of the huge success of this book, Conscience became known as “the man who taught his people how to read." (Summary by Anna Simon). (13 hr 24 min)

Chapters

Voorwoord 20:04 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 1 18:54 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 2 29:00 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 3 28:24 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 4 19:13 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 5 22:37 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 6 41:51 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 7 25:31 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 8 29:42 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 9 25:21 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 10 34:45 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 11 20:21 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 12 38:23 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 13 26:39 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 14 47:03 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 15 29:45 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 16 34:24 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 17 31:01 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 18 35:22 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 19 24:28 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 20 25:45 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 21 26:23 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 22 32:05 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 23, eerste deel 33:30 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 23, tweede deel 32:33 Read by Anna Simon
Hoofdstuk 24 42:47 Read by Anna Simon
Historisch Vervolg 28:16 Read by Anna Simon

Reviews

love the reading of Anna . love the book


(5 stars)