Vlaemsche Dichtoefeningen


Read by LibriVox Volunteers

De bundel Vlaemsche Dichtoefeningen bevat 52 gedichten. Het is vooral eigen werk van Guido Gezelle, en hiernaast ook enkele vertalingen. Het belangrijkste thema van de bundel is het geloof. Niet alleen drukt Gezelle zijn individuele band met God uit, maar ook wil hij zijn lezers de essentie van het katholieke geloof bijbrengen. Een ander thema is de Vlaamse identiteit. Het werk bevat vele geografische verwijzingen en typisch woordgebruik waarmee deze identiteit wordt gepropageerd. (3 hr 38 min)

Chapters

00 - Inleiding - Aen de Studenten van 't Kleen Seminarie te Rousselaere 7:25 Read by Edith van der Have-Raats
01 - Principium a Jesu! 3:18 Read by Edith van der Have-Raats
02 - Quae est ista? 2:22 Read by Edith van der Have-Raats
03 - Aenroepinge 1:18 Read by Edith van der Have-Raats
04 - De Mandelbeke 5:53 Read by Edith van der Have-Raats
05 - Op de kust van Westvlaendren 10:47 Read by Edith van der Have-Raats
06 - Benedicite omnes volucres coeli Domino 5:00 Read by Edith van der Have-Raats
07 - De roep des Heeren 6:45 Read by Edith van der Have-Raats
08 - Het Schryverke 2:29 Read by Edith van der Have-Raats
09 - Onze Bewaerengel 10:49 Read by Bart de Leeuw
10 - Sterven is onsterflykheid! 7:52 Read by Edith van der Have-Raats
11 - Het laetste Avondmael 2:30 Read by Edith van der Have-Raats
12 - De Vierbake des levens 1:43 Read by Edith van der Have-Raats
13 - Vreugd 1:29 Read by Edith van der Have-Raats
14 - De Bloeme 3:09 Read by Edith van der Have-Raats
15 - Het Weezekind van Sina 1:37 Read by Bart de Leeuw
16 - Aen de Eerweerde Moeder der Grauwe Zusters, te Rousselaere 1:33 Read by Bart de Leeuw
17 - Aen de Landslieden van A... by 't inhalen van hunnen Pastor 4:41 Read by Bart de Leeuw
18 - De Stoet 1:39 Read by Bart de Leeuw
19 - O! 't ruischen van het ranke riet! 2:40 Read by Bart de Leeuw
20 - Sinaï 1:36 Read by Bart de Leeuw
21 - Het Katholieke Altaer 1:30 Read by Bart de Leeuw
22 - Schippers Terugkomst 1:28 Read by Edith van der Have-Raats
23 - Excelsior 5:15 Read by Bart de Leeuw
24 - De Waterspegel 4:39 Read by Bart de Leeuw
25 - Het Vlaemsche Woord 1:21 Read by Bart de Leeuw
26 - Het Kindeke en het Graf 2:46 Read by Bart de Leeuw
27 - Vlaenderens Kroone 2:32 Read by Bart de Leeuw
28 - Aen de leeuwerke in de lucht 4:09 Read by Bart de Leeuw
29 - Pachthofschilderinge 9:30 Read by Bart de Leeuw
30 - De Wagen der Tyd 1:32 Read by Bart de Leeuw
31 - Hy Rees! 2:25 Read by Edith van der Have-Raats
32 - De Beregtinge 12:45 Read by Bart de Leeuw
33 - Op! Gebroedren..! 2:00 Read by Bart de Leeuw
34 - De Beltrommel 4:36 Read by Bart de Leeuw
35 - Antwoorde aen een Vriend 1:01 Read by Bart de Leeuw
36 - Weenen 2:17 Read by Bart de Leeuw
37 - Rorate Coeli 1:51 Read by Bart de Leeuw
38 - Bruiloftlied 4:14 Read by Edith van der Have-Raats
39 - Mondamin 11:59 Read by Bart de Leeuw
40 - De Kloostermaegd 1:16 Read by Bart de Leeuw
41 - Het Stoomgevaerte 10:19 Read by Bart de Leeuw
42 - De Averulle en de Blomme 1:34 Read by Bart de Leeuw
43 - Binst het Stille van den Nacht 7:01 Read by Edith van der Have-Raats
44 - Hy leeft! 1:25 Read by Bart de Leeuw
45 - Brief 7:23 Read by Bart de Leeuw
46 - Aen Maria, voor myne zieke moeder 1:39 Read by Bart de Leeuw
47 - Dank na de Misse 3:12 Read by Bart de Leeuw
48 - Tehuiskomst na de priesterwyding 2:15 Read by Bart de Leeuw
49 - Lykkrans 4:46 Read by Bart de Leeuw
50 - De Profundis 1:12 Read by Bart de Leeuw
51 - Audite Coeli, quae loquor... 7:21 Read by Bart de Leeuw
52 - Cantemus Domino: gloriose... 3:52 Read by Bart de Leeuw
53 - Goedkeuringe 1:13 Read by Bart de Leeuw