En Nyckfull kvinna del 3 - Hustrun


Read by Lars Rolander (1942-2016)

I denna den tredje delen av En nyckfull kvinna - Hustrun - har Edith Sternfelt till sist erkänt sina känslor för gårdens bruksförvaltare, Ernst Helmer, inför sig själv - och för Ernst. Hon har mot sin mors vilja slutligen också drivit igenom giftermål, men därmed även tvingats lämna sitt hem och sitt gamla liv bakom sig, för att tillsammans med Ernst bygga upp ett helt nytt liv som arrendatorshustru, långt från det gamla hemmet. Detta blir, efter den första lyckan, inte så lätt, och när såväl motgångar som svartsjuka och frestelser möter växer svårigheterna. (Sammanfattning/summary: Lars Rolander) (8 hr 8 min)

Chapters

Kapitel 1 - Det flydda året 20:25 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 2 – Brevet. Underrättelse à part 13:34 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 3 - Den 22 april 25:30 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 4 - Farbror Jannes avsked 17:09 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 5 - Ediths skola 18:42 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 6 - Ediths frieri 19:35 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 7 - Patronessan och bruksförvaltaren 19:45 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 8 - Ena hälften av en intrig 18:41 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 9 - Intrigernas andra hälft 21:37 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 10 - Intrigens upplösning 21:16 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 11 - Edith lämnar sin mors hus 24:15 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 12 - Vigseln 20:29 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 13 - Bröllopsaftonen - Kapitel 14 - De nygifta i sitt eget hem 31:17 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 15 - Tre månader 15:14 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 16 - Farbror Jannes ankomst. Ediths stora hemlighet 16:43 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 17 - Huru vår hjeltinna emotstår den första prövningen 22:35 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 18 - Ett besök. En liten gnista 15:03 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 19 - Ett ögonkast åt Dagby - Kapitel 20 - Gnistan har fattat eld. Allva… 23:47 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 21 - Ett oförmodat avbrott 16:48 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 22 - Mannen och hustrun 21:53 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 23 - Huru Edith reder sitt trassel 15:08 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 24 - Asmodei hemliga krig 25:29 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 25 - Fortsättning av Asmodei hemliga krig 15:45 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 26 - Asmodeus på sista belägringsdagen 28:17 Read by Lars Rolander (1942-2016)