En Nyckfull kvinna del 4 - Modern


Read by Lars Rolander (1942-2016)

(5 stars; 4 reviews)

Fjärde delen av Emilie Flygare-Carléns ”En Nyckfull kvinna” med titeln ”Modern” börjar med att Ediths och Ernsts äktenskap är i kris. Svartsjuka krafter i bakgrunden har drivit sitt fula spel vilket nästan lett till att Edith varit beredd att lämna Ernst. Ernst har nu fört henne till farbror Jannes ”patriarkat” i Grandalen, betänkt på att upplösa äktenskapet. Det kommer dock till försoning, och det visar sig att Edith väntar barn. Men många problem möter även i den här sista delen. Ett misslyckat arrende, och mer intriger, tvingar dem att bryta upp ytterligare en gång, och de hamnar i en fattig gränd i Stockholm. Men fattigdom och problem för dem samtidigt närmare varandra, och i Stockholm kommer de att så småningom på nytt sammanträffa med den stolta hovrättsrådinnan, Ediths mor, och Ediths syster Olga, vars äktenskap med den intrigerande baron Abbe är ett stort misslyckande.

Trådarna knyts samman, hemligheter avslöjas. och ett nytt, bättre liv väntar nog för mer än Ediths och Ernsts lilla familj. (Sammanfattning: Lars Rolander) (6 hr 35 min)

Chapters

Kapitel 27 - Patriarkatet 20:30 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 28 - Förtvivlan 16:57 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 29 - Tecknet 18:57 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 30 - Ankomsten till Grandalen 21:41 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 31 - En afton på Dagby 14:13 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 32 - Fortsättning av en afton på Dagby 14:34 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 33 - Återseendet 20:53 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 34 - Halvt annat år senare 14:02 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 35 - Förödmjukelsen 14:47 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 36 - En kinkig överraskning 21:05 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 37 - Brev från friherinnan Olga till sin mor - Kapitel 38 - En mor 29:00 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 39 - En födelsedag 27:28 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 40 - Sorgen 18:55 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 41 - Ett brev från farbror Janne - Kapitel 42 - Den 11 april 18:00 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 43 - Den 12 april 11:47 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 44 - Hustrun, älskarinnan och mannen 19:10 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 45 - I vagnen, i vindsvåningen och i salongen 27:04 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 46 - Skuggspelet - Kapitel 47 - Ett uppträde som farbror Janne borde ha… 22:12 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel 48 - Förmiddags-scener dagen därefter 21:02 Read by Lars Rolander (1942-2016)
Kapitel (49) 50 - Sista skiftet i Ediths roman 22:52 Read by Lars Rolander (1942-2016)