Schetsen van Boz


Read by Marcel Coenders

(3.2 stars; 5 reviews)

Het eerste literaire werk van Charles Dickens gepubliceerd onder zijn pseudoniem BOZ. Korte verhalen over alledaagse mensen in alledaagse situaties. (Samenvatting door Marcel Coenders) (23 hr 52 min)

Chapters

BIJ ONS IN DE STAD 1: DE KERKEKNECHT. DE BRANDSPUIT. DE SCHOOLMEESTER 18:16 Read by Marcel Coenders
BIJ ONS IN DE STAD 2: DE PREDIKANT. DE OUDE JUFFROUW. DE GEPENSIONEERDE KAPITEIN 20:32 Read by Marcel Coenders
BIJ ONS IN DE STAD 3: DE VIER ZUSTERS 15:44 Read by Marcel Coenders
BIJ ONS IN DE STAD 4: DE VERKIEZING VAN EEN KERKEKNECHT 24:17 Read by Marcel Coenders
BIJ ONS IN DE STAD 5: DE DEURWAARDERSKNECHT 32:33 Read by Marcel Coenders
BIJ ONS IN DE STAD 6: DAMESVERENIGINGEN 19:21 Read by Marcel Coenders
BIJ ONS IN DE STAD 7: ONZE NAASTE BUURMAN 22:24 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 1: DE STRATEN VAN LONDEN IN DEN MORGENSTOND 15:57 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 2: DE STRATEN VAN LONDEN DES AVONDS 15:28 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 3: EEN WINKEL OP EEN ONGELUKKIGEN STAND 13:52 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 4: SCOTLAND-YARD 13:32 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 5: SEVEN DIALS - DE ZEVEN ZONNEWIJZERS 13:41 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 6: OVERDENKINGEN IN MONMOUTH-STREET 14:33 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 7: DE HACKNEY-KOETS 13:34 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 8: DOCTOR'S COMMONS 18:31 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 9: DE UITSPANNINGEN DER LONDENAARS 15:32 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 10: DE RIVIER 20:01 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 11: ASTLEY 20:30 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 12: DE GREENWICHSCHE KERMIS 18:49 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 13: LIEFHEBBERIJ-KOMEDIES 18:43 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 14: DE VAUXHALL BIJ DAG 16:22 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 15: DE OCHTEND-DILIGENCE 13:05 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 16: DE OMNIBUS 12:45 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 17: DE LAATSTE CARBIOLET-VOERMAN EN DE EERSTE OMNIBUS-CONDUCTEUR 26:28 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 18: PARLEMENTS-PORTRETTEN 34:03 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 19: OPENBARE MAALTIJDEN 18:01 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 20: DE MEIDAG 15:08 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 21: UITDRAGERSWINKELS 14:21 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 22: DE JENEVERPALEIZEN 16:32 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 23: DE LOMMERDHOUDER 21:48 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 24: DE CRIMINEELE RECHTSBANKEN 14:59 Read by Marcel Coenders
SCHETSEN 25: EEN BEZOEK AAN NEWGATE 46:47 Read by Marcel Coenders
PORTRETTEN 1: LOSSE GEDACHTEN OVER DEZEN EN GENEN 16:58 Read by Marcel Coenders
PORTRETTEN 2: EEN KERSTMISMAAL 16:29 Read by Marcel Coenders
PORTRETTEN 3: HET NIEUWJAARSFEEST 17:02 Read by Marcel Coenders
PORTRETTEN 4: JEMIMA EVANS EN DE AREND 13:38 Read by Marcel Coenders
PORTRETTEN 5: DE HERBERG-REDENAAR 15:59 Read by Marcel Coenders
PORTRETTEN 6: EEN BEZOEK IN EEN GASTHUIS 13:32 Read by Marcel Coenders
PORTRETTEN 7: DE VERLIEFDE OUDE WEDUWNAAR 17:21 Read by Marcel Coenders
PORTRETTEN 8: DE EERZUCHTIGE MODEMAAKSTER 15:56 Read by Marcel Coenders
PORTRETTEN 9: DE DANSSCHOOL 15:39 Read by Marcel Coenders
PORTRETTEN 10: KALE HEEREN 13:38 Read by Marcel Coenders
PORTRETTEN 11: EEN NACHT P0LEZIER HEBBEN 14:11 Read by Marcel Coenders
PORTRETTEN 12: DE GEVANGENWAGEN 10:00 Read by Marcel Coenders
VERTELLINGEN 1: HET KOSTHUIS - DEEL 1 51:35 Read by Marcel Coenders
VERTELLINGEN 1: HET KOSTHUIS - DEEL 2 1:01:41 Read by Marcel Coenders
VERTELLINGEN 2: AUGUSTUS MINNES EN ZIJN NEEF 32:12 Read by Marcel Coenders
VERTELLINGEN 3: SENTIMENTALITEIT 35:13 Read by Marcel Coenders
VERTELLINGEN 4: DE FAMILIE TUGS TE RAMSGATE 48:24 Read by Marcel Coenders
VERTELLINGEN 5: HORATIO SPARKINS 44:19 Read by Marcel Coenders
VERTELLINGEN 6: DE ZWARTE SLUIER 32:18 Read by Marcel Coenders
VERTELLINGEN 7: EEN TOCHTJE MET EENE STOOMBOOT 54:52 Read by Marcel Coenders
VERTELLINGEN 8: HET TWEEGEVECHT BIJ GREAT WINGLEBURY 47:59 Read by Marcel Coenders
VERTELLINGEN 9: MEVROUW JOZEF PORTER 30:40 Read by Marcel Coenders
VERTELLINGEN 10: EEN FRAGMENT UIT HET LEVEN VAN DE HEER WATKINS TOTTLE - DEEL 1 42:18 Read by Marcel Coenders
VERTELLINGEN 10: EEN FRAGMENT UIT HET LEVEN VAN DE HEER WATKINS TOTTLE - DEEL 2 30:28 Read by Marcel Coenders
VERTELLINGEN 10: EEN FRAGMENT UIT HET LEVEN VAN DE HEER WATKINS TOTTLE - DEEL 3 35:26 Read by Marcel Coenders
VERTELLINGEN 11: EEN DOOPPLECHTIGHEID 52:31 Read by Marcel Coenders
VERTELLINGEN 12:DE DOOD EENS DRONKAARDS 35:48 Read by Marcel Coenders

Reviews

Gerda bos


(2.5 stars)

allllerlei gebeurtenissen in het leven van een paar eeuwen geleden