Langs Lijnen van Geleidelijkheid


Read by Marcel Coenders

(4.5 stars; 2 reviews)

Men moet verklaren dat de lezende wereld, als zij niet ontvankelijk was voor de 'Lijnen van geleidelijkheid', al heel ondankbaar zou moeten zijn. Men verslindt Ouidà, waardeert Bourget, prijst Zola; welnu, het boek is kleurig, artistiek, Italiaansch als Ouidà; psychologisch tot in het weeke als Bourget, en de 'bête humaine' doet er zich gelden als bij den brutaalsten verist; terwijl Couperus zich de moeite geeft over dat alles enkele malen, - niet vaak genoeg, - het tooverkleed van zijn mooi modern Hollandsch te spreiden. En dat alles in weloverwogen verhouding, in pikante afwisseling en ook zich aansluitend bij tal van andere stromingen; wanneer wij langzamerhand bijna genoeg gaan krijgen van den wel wat heel platonischen Duco, wisselt de auteur hem af met den heel onplatonischen huzaar; als het pension en het bovenkamertje wat eentonig worden, komt de pracht van de feodale burcht in de Abruzzen met de Camera degli sposi, or-sur-or, en de zonsondergang over het meer van San Stefano; als we wat veel aan Ouidà denken, heeft Duco in zijn fatalistische afstand-doen iets Tolstoïsch. Inderdaad is het in het voordeel van een groot talent, zich eens voor een enkele maal in gelijke conditiën met de gewonen te plaatsen; een Psyche of Fidessa doen niet zoo Couperus' superioriteit uitkomen als een gewone amusementsroman, in dit geval 'Lijnen.'

(Uit: Nederland 1900, nr.3, p.360-361.) (11 hr 25 min)

Chapters

Hoofdstuk 1 22:24 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 2 - 3 23:02 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 4 - 7 33:25 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 8 - 9 33:23 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 10 - 12 22:58 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 13 - 14 32:04 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 15 - 17 30:12 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 18 - 20 32:57 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 21 - 22 24:03 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 23 - 24 25:03 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 25 - 27 37:22 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 28 - 29 29:28 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 30 - 32 38:32 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 33 - 34 30:32 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 35 - 37 32:17 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 38 - 40 29:44 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 41 - 43 35:44 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 44 28:19 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 45 - 46 24:32 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 47 - 48 33:36 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 49 - 51 35:16 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 52 - 53 31:17 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 54 18:58 Read by Marcel Coenders

Reviews

Noah hacker


(5 stars)

het is een leuk verhaal en het was een leuk verhaaltje