Herakles


Read by Marcel Coenders

(3.5 stars; 2 reviews)

Dat Couperus' nieuwste werk ‘Herakles’ een roman in twee deelen heet, zal wel een uitgevers-wensch zijn. Het is de omdichting der mythe tot een modern verhaal, een nieuwe beleving der aloude vertelling, in scène gezet met heel het naturalistisch décor en de hoogdravende prozamuziek, naar de gegevens ook van beeldhouwwerken en muurschilderingen, al waarover onze groote regisseur van mythologische divertissementen, tegelijk een enthousiast kunstkenner, Louis Couperus, beschikt. De bont afwisselende voorstelling loont uw avond; want in één avond vliegt men die twee deelen door. Het is dan ook een waar virtuoozen-stuk, één voor één alle de werken van Herakles af te handelen en het zóó te doen, dat het bijna nergens eentonig wordt, integendeel, dat het boeit, amuseert en onze bewonderende bravo's telkens weer afdwingt. Onderwijl herkent men, in verschillende pose's van den Held, met voldoening de befaamde Hercules-beelden en roemt de kunst, waarmeê de regisseur op geheel natuurlijke wijze daarvan partij wist te trekken. - Samenvatting van Carel Scharten. (De Gids 1914) (14 hr 23 min)

Chapters

Hoofdstuk 1 - 2 35:05 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 3 - 6 28:53 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 7 - 8 24:08 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 9 - 10 32:01 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 11 -12 31:29 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 13 28:08 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 14 24:44 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 15 32:08 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 16 - 18 38:41 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 19 30:38 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 20 25:05 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 21 - 22 24:47 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 23 - 24 25:07 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 25 - 26 34:52 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 27 - 29 33:00 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 30 - 31 31:23 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 32 - 33 41:56 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 34 - 35 39:27 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 36 - 37 33:45 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 38 26:13 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 39 - 40 30:55 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 42 - 43 34:46 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 41 29:55 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 44 - 45 40:25 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 46 - 47 32:06 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 48 27:12 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 49 46:52 Read by Marcel Coenders

Reviews

Weemoedig


(2 stars)

Een apart verhaal, welke kan niet vergleleken worden met Eline Vere. Ik kon er niey zo erg van genieten als Eline Vere.

noah hacker 1


(5 stars)

het was een leuk verhaal en het is een leuk verhaaltje