Skip to main content.

Barnaby Rudge (NL)

Gelesen von Marcel Coenders

(4,25 Sterne; 2 Bewertungen)

Barnaby Rudge is, naast Londen en Parijs, een van de twee historische romans van Charles Dickens. Het verhaal behandelt de Gordon oproer uit 1780, een godsdienstig gemotiveerde aanval van protestanten op de Rooms-Katholieken. Dickens beschrijft deze gebeurtenissen aan de hand van het leven van Barnaby Rudge een onschuldige dorpsgek die door de opstandelingen wordt meegesleept in het kwaad. (Introductie door Marcel Coenders) (35 hr 58 min)

Chapters

01 - EEN AVOND IN DE MEIBOOM

44:02

Read by Marcel Coenders

02 - DE VREEMDELING EN DE SLOTENMAKER

26:52

Read by Marcel Coenders

03 - NOG EEN AVONTUUR VAN DE SLOTENMAKER

23:09

Read by Marcel Coenders

04 - GABRIEL VARDEN EN ZIJN HUISGEZIN

31:41

Read by Marcel Coenders

05 - TWEEDE ONTMOETING MET DE GEHEIMZINNIGEN VREEMDELING

15:39

Read by Marcel Coenders

06 - DE SLOTENMAKER ONDERVRAAGT, MAAR WORDT ER NIET VEEL WIJZER DOOR

31:15

Read by Marcel Coenders

07 - JUFFROUW VARDEN EN HAAR LIEFTALLIGE DIENSTMAAGD

18:24

Read by Marcel Coenders

08 - HET GENOOTSCHAP DER RIDDERS-LEERKNAPEN

27:41

Read by Marcel Coenders

09 - EEN NACHTLOOPER KOMT THUIS

15:46

Read by Marcel Coenders

10 - JOHN WILLET KRIJGT EEN LOGEERGAST

31:28

Read by Marcel Coenders

11 - DE GESPANNEN VERWACHTING

15:37

Read by Marcel Coenders

12 - DE BIJEENKOMST OP ONZIJDIG GRONDGEBIED

28:18

Read by Marcel Coenders

13 - EEN TE LEUR GESTELDE MINNAAR

36:41

Read by Marcel Coenders

14 - NOG EEN TE LEUR GESTELDE MINNAAR

16:48

Read by Marcel Coenders

15 - DE VERKLARING TUSSCHEN VADER EN ZOON

34:49

Read by Marcel Coenders

16 - DE GEHEIMZINNIGE VREEMDELING TREEDT WEDER OP

19:49

Read by Marcel Coenders

17 - EEN IJSELIJK AVONTUUR

29:47

Read by Marcel Coenders

18 - DE VREEMDELING VINDT EEN NACHTVERBLIJF

14:56

Read by Marcel Coenders

19 - HET UITSTAPJE NAAR DE MEIBOOM

25:49

Read by Marcel Coenders

20 - EMMA EN DOLLY

17:36

Read by Marcel Coenders

21 - EEN ONAAGENAAM OPONTHOUD EN DE GEVOLGEN DAARVAN

24:27

Read by Marcel Coenders

22 - THUISREIS EN THUISKOMST

18:49

Read by Marcel Coenders

23 - DE LEZER VERNEEMT, WAAR HET MINNEBRIEFJE EN DE BRACELET GEBLEVEN ZIJN

28:26

Read by Marcel Coenders

24 - DE HEER CHESTER VINDT ONVERWACHT EEN NIEUWEN BONDGENOOT

18:08

Read by Marcel Coenders

25 - EEN RAADSELACHTIG AFSCHEIDSBEZOEK

35:12

Read by Marcel Coenders

26 - VRUCHTELOOZE NASPORING

17:40

Read by Marcel Coenders

27 - VERDERE OVERWINNINGEN VAN DE HEER CHESTER

35:10

Read by Marcel Coenders

28 - NOG EEN FORTUINTJE

16:57

Read by Marcel Coenders

29 - DE HEER CHESTER ZET ZIJN BEGONNEN WERK VOORT

36:07

Read by Marcel Coenders

30 - JOHN WILLET, WIEN EEN VINGER GEGEVEN IS, NEEMT DE GEHEELEN HAND

13:20

Read by Marcel Coenders

31 - EEN ONGELUKKIG MINNAAR TREKT AF

32:42

Read by Marcel Coenders

32 - NOG EEN ONGELUKKIG MINNAAR TREKT AF

20:29

Read by Marcel Coenders

33 - EEN STORMACHTIGEN AVOND EN EEN SCHRIKBAREND VERHAAL

29:19

Read by Marcel Coenders

34 - JOHN WILLET NEEMT EEN KLOEK BESLUIT, EN BRENGT HET TOT ZIJN VOLKOMEN GENOE…

19:30

Read by Marcel Coenders

35 - WIE DE DRIE RUITERS ZIJN

32:09

Read by Marcel Coenders

36 - EENE SAMENSPRAAK NA MIDDERNACHT

15:05

Read by Marcel Coenders

37 - LORD GEORGE'S ZEGEPRALENDE INTOCHT

19:22

Read by Marcel Coenders

38 - EEN ZIELTJE GEWONNEN

19:24

Read by Marcel Coenders

39 - HET EDELE DRIEMANSCHAP

20:34

Read by Marcel Coenders

40 - BERTRAND EN BATON

17:49

Read by Marcel Coenders

41 - DE LASTIGE SJERP

33:24

Read by Marcel Coenders

42 - VREEMD GEDRAG VAN HAREDALE

16:07

Read by Marcel Coenders

43 - DE ONTMOETING IN WESTMINSTERHALL

35:07

Read by Marcel Coenders

44 - WRAAKNEMING VAN EEN AFVALLIGE

12:24

Read by Marcel Coenders

45 - EEN BEZOEK BIJ DE WEDUWE, EN DE GEVOLGEN DAARVAN

36:57

Read by Marcel Coenders

46 - EEN LANDEDELMAN VAN DE OUDEN STEMPEL

29:55

Read by Marcel Coenders

47 - ALWEDER EEN ZIELTJE GEWONNEN

24:43

Read by Marcel Coenders

48 - EERSTE WAPENFEITEN VAN DE GROOTE PROTESTANTSCHE VEREENIGING

51:18

Read by Marcel Coenders

49 - EEN NACHTTOONEEL TEN HUIZE VAN DEN SLOTENMAKER

28:26

Read by Marcel Coenders

50 - VERDERE WAPENFEITEN DER VEREENIGING

44:37

Read by Marcel Coenders

51 - JOHN WILLET KRIJGT MER GASTEN DAN HEM LIEF IS

20:40

Read by Marcel Coenders

52 - EEN NACHTBEZOEK EN EEN BRANDSTICHTING

28:58

Read by Marcel Coenders

53 - EEN VOORTVLUCHTIGE BETRAPT

30:07

Read by Marcel Coenders

54 - TWEE GEKKEN

18:08

Read by Marcel Coenders

55 - TWEE VOGENS GEKNIPT

36:29

Read by Marcel Coenders

56 - DE SCHAKING

34:24

Read by Marcel Coenders

57 - FLEET-MARKET

16:09

Read by Marcel Coenders

58 - DE HELDHAFTIGE LORD MAYOR

24:16

Read by Marcel Coenders

59 - VADER EN ZOON

31:16

Read by Marcel Coenders

60 - HET VERHINDERDE SCHOT

31:10

Read by Marcel Coenders

61 - DE AANVAL OP NEWGATE

27:56

Read by Marcel Coenders

62 - EENE LIEFHEBBERIJ VAN DENNIS

31:34

Read by Marcel Coenders

63 - EEN NACHT BIJ DEN BRANDER

24:48

Read by Marcel Coenders

64 - TWEE OUDE KENNISSEN KOMEN ONVERWACHT OPDAGEN

45:50

Read by Marcel Coenders

65 - DE KRUIK GAAT ZOOLANG TE WATER TOT ZIJ BREEKT

20:32

Read by Marcel Coenders

66 - VRIENDENDIENST VAN DEN SCHERPRECHTER

36:36

Read by Marcel Coenders

67 - DENNIS EN MIGGS BERAMEN EEN PLANNETJE

22:50

Read by Marcel Coenders

68 - WAARIN HET PLANNETJE IN DUIGEN VALT, EN OOK HUGH'S VRIENDEN ZIEN DAT ZIJ B…

42:35

Read by Marcel Coenders

69 - ARME JOE !

18:37

Read by Marcel Coenders

70 - VADER, MOEDER EN ZOON

40:41

Read by Marcel Coenders

71 - DE TWEE CELGENOOTEN

22:45

Read by Marcel Coenders

72 - DE AFGEZANT UIT NEWGATE

44:36

Read by Marcel Coenders

73 - DE LAATSTE AVOND

23:50

Read by Marcel Coenders

74 - HET LAATSTE OOGENBLIK

46:48

Read by Marcel Coenders

75 - TWEE GELIEVEN HEREENIGD

20:41

Read by Marcel Coenders

76 - NOG TWEE GELIEVEN HEREENIGD EN EEN ONSCHULDIGE GERED

35:42

Read by Marcel Coenders

77 - EENE POGING MISLUKT

27:13

Read by Marcel Coenders

78 - EEN TWEEGEVECHT

35:14

Read by Marcel Coenders

79 - BESLUIT

28:49

Read by Marcel Coenders

Bewertungen

Noah hacker

(5 Sterne)

het is een leuk verhaal en het was een leuk verhaaltje