Skip to main content.

Overdrukken

Gelesen von Marcel Coenders

Vertaling van 'Reprinted Pieces' uit 1861. Een verzameling van journalistieke artikelen geschreven door de journalist Charles Dickens. In sommige artikelen, zoals bijvoorbeeld 'De geschiedenis van een armen man die een octrooi verlangde' zien we onderwerpen besproken die later ook in romans (in dit geval Kleine Dorrit) terugkomen. (Introductie door Marcel Coenders) (21 hr 24 min)

Chapters

01. EEN LANGE ZEEREIS

45:11

Read by Marcel Coenders

02. DE BEDELBRIEFSCHRIJVER

36:43

Read by Marcel Coenders

03. HOE EEN KIND DROOMDE VAN EEN STER

13:55

Read by Marcel Coenders

04. ONZE ENGELSCHE BADPLAATS

43:04

Read by Marcel Coenders

05. ONZE FRANSCHE BADPLAATS

1:01:43

Read by Marcel Coenders

06. AANPLAKBILJETTEN

56:12

Read by Marcel Coenders

07. GEBOORTE BERICHTEN

22:13

Read by Marcel Coenders

08. SLAPELOZE NACHTEN

33:55

Read by Marcel Coenders

09. GESCHIEDENIS VAN DEN ARME BLOEDVERWANT

46:41

Read by Marcel Coenders

10. DE GESCHIEDENIS VAN HET KIND

17:47

Read by Marcel Coenders

11. DE GESCHIEDENIS VAN DE SCHOOLJONGEN

45:38

Read by Marcel Coenders

12. DE GESCHIEDENIS VAN NIEMAND

24:32

Read by Marcel Coenders

13. DE GEEST DER KUNST

27:49

Read by Marcel Coenders

14. UIT DE STAD

30:53

Read by Marcel Coenders

15. BUITEN HET SEIZOEN

36:45

Read by Marcel Coenders

16. GESCHIEDENIS VAN EEN ARMEN MAN DIE EEN OCTROOI VERLANGDE

25:52

Read by Marcel Coenders

17. DE EDELE WILDE

27:51

Read by Marcel Coenders

18. EEN VLIEGENDE REIS

49:48

Read by Marcel Coenders

19A. DE GEHEIME POLITIE - DEEL 1

57:02

Read by Marcel Coenders

19B. DE GEHEIME POLITIE - DEEL 2

35:35

Read by Marcel Coenders

20. DRIE ANEKDOTES BETREFFENDE DE GEHEIME POLITIE

41:34

Read by Marcel Coenders

21A. OP WACHT MET INSPECTEUR FIELD - DEEL 1

59:36

Read by Marcel Coenders

21B. OP WACHT MET INSPECTEUR FIELD - DEEL 2

11:36

Read by Marcel Coenders

22. MET DE STROOM AFDRIJVEN

50:30

Read by Marcel Coenders

23. MIJN BEZOEK IN HET ARMENHUIS

33:39

Read by Marcel Coenders

24. PRINS BULL

24:59

Read by Marcel Coenders

25. WAT EEN TAFELBORD MIJ VERTELDE

47:17

Read by Marcel Coenders

26. ONZE ACHTINGSWAARDIGE VRIEND

27:59

Read by Marcel Coenders

27. ONZE SCHOOL

35:39

Read by Marcel Coenders

28. ONZE KERKERAAD

35:43

Read by Marcel Coenders

29. ONZE KWELGEEST

39:23

Read by Marcel Coenders

30. EEN GEDENKTEEKEN VAN FRANSCHE DWAASHEID

59:07

Read by Marcel Coenders

31A. EEN KERSTBOOM - DEEL 1

39:17

Read by Marcel Coenders

31B. EEN KERSTBOOM - DEEL 2

39:00

Read by Marcel Coenders