Skip to main content.

De Pickwick-Club

Gelesen von Marcel Coenders

Dickens picareske verhaal over Samuel Pickwick en zijn vrienden (de ‘vurige’ Tracy Tupman, de ‘dichterlijke’ Augustus Snodgrass en de ‘sportieve’ Nathaniël Winkle) is eigenlijk nauwelijks een roman te noemen. Het lijkt vooral in het begin een losse bundeling schetsen van komische gebeurtenissen en ontmoetingen met merkwaardige figuren (zoals de verlopen acteur en oplichter Alfred Jingle), aaneengeregen door postkoetsen en herbergen. Het zien van de werkelijkheid kan het centrale thema worden genoemd van de roman. De aanvankelijk zowel letterlijk als figuurlijk bijziende Pickwick leert geleidelijk beter zien, maar tegelijkertijd weet hij zijn onschuld te behouden en leert de scepticus Sam Weller van zijn kant uit geleidelijk de idealiserende goedertierenheid van Pickwick zien als van grote waarde. (Samenvatting van Wikipedia) (39 hr 8 min)

Chapters

00 - VOORWOORD

2:21

Read by Marcel Coenders

01 - HOOFDSTUK 1 - EEN BIJEENKOMST DER PICKWICK-CLUB

18:17

Read by Marcel Coenders

02 - HOOFDSTUK 2 - DE EERSTE DAGREIS - DEEL 1

28:51

Read by Marcel Coenders

03 - HOOFDSTUK 2 - DE EERSTE DAGREIS - DEEL 2

24:05

Read by Marcel Coenders

04 - HOOFDSTUK 2 - DE EERSTE DAGREIS - DEEL 3

28:45

Read by Marcel Coenders

05 - HOOFDSTUK 3 - EEN NIEUWE KENNIS - DEEL 1

28:44

Read by Marcel Coenders

06 - HOOFDSTUK 3 - EEN NIEUWE KENNIS - DEEL 2

12:23

Read by Marcel Coenders

07 - HOOFDSTUK 4 - EEN EENDAAGSCHE VELDTOCHT - DEEL 1

18:20

Read by Marcel Coenders

08 - HOOFDSTUK 4 - EEN EENDAAGSCHE VELDTOCHT - DEEL 2

20:09

Read by Marcel Coenders

09 - HOOFDSTUK 5 - EEN KORT HOOFDSTUK

26:09

Read by Marcel Coenders

10 - HOOFDSTUK 6 – EEN OUDERWETSE KAARTAVOND - DEEL 1

19:01

Read by Marcel Coenders

11 - HOOFDSTUK 6 – EEN OUDERWETSE KAARTAVOND - DEEL 2

27:41

Read by Marcel Coenders

12 - HOOFDSTUK 7 - HOE WINKLE KRAAIEN ZOU SCHIETEN

39:06

Read by Marcel Coenders

13 - HOOFDSTUK 8 – HET PAD DER WARE LIEFDE IS NIET ZOO GLAD ALS EEN SPOORWEG

37:41

Read by Marcel Coenders

14 - HOOFDSTUK 9 - EEN ONTDEKKING EN EEN ACHTERVOLGING

23:01

Read by Marcel Coenders

15 - HOOFDSTUK 10 - WAARIN ALLE TWIJFEL AAN DE HEER JINGLE WORDT WEGGENOMEN - D…

20:24

Read by Marcel Coenders

16 – HOOFDSTUK 10 – WAARIN ALLE TWIJFEL AAN DE HEER JINGLE WORDT WEGGENOMEN – D…

20:19

Read by Marcel Coenders

17 – HOOFDSTUK 11 – EEN OUDHEIDKUNDIGE ONTDEKKING – DEEL 1

25:47

Read by Marcel Coenders

18 – HOOFDSTUK 11 – EEN OUDHEIDKUNDIGE ONTDEKKING – DEEL 2

34:44

Read by Marcel Coenders

19 – HOOFDSTUK 12 – PICKWICK DOET EEN GEWICHTIGEN STAP

16:54

Read by Marcel Coenders

20 – HOOFDSTUK 13 – DE VERKIEZINGEN IN EATANSWILL – DEEL 1

28:37

Read by Marcel Coenders

21 – HOOFDSTUK 13 – DE VERKIEZINGEN IN EATANSWILL – DEEL 2

27:24

Read by Marcel Coenders

22 – HOOFDSTUK 14 – EEN VERHAAL VAN EEN HANDELSREIZIGER – DEEL 1

28:56

Read by Marcel Coenders

23 – HOOFDSTUK 14 – EEN VERHAAL VAN EEN HANDELSREIZIGER – DEEL 2

26:10

Read by Marcel Coenders

24 – HOOFDSTUK 15 – DAT EEN GETROUW PORTRET BEVAT VAN TWEE MERKWAARDIGE PERSONEN

40:22

Read by Marcel Coenders

25 – HOOFDSTUK 16 – AL TE VOL AVONTUREN – DEEL 1

28:01

Read by Marcel Coenders

26 – HOOFDSTUK 16 – AL TE VOL AVONTUREN – DEEL 2

28:18

Read by Marcel Coenders

27 – HOOFDSTUK 17 – EEN AANVAL VAN RHEUMATIEK KAN HET VERNUFT SCHERPEN _ DEEL 1

27:57

Read by Marcel Coenders

28 – HOOFDSTUK 17 – EEN AANVAL VAN RHEUMATIEK KAN HET VERNUFT SCHERPEN _ DEEL 2

31:20

Read by Marcel Coenders

29 – HOOFDSTUK 19 – EEN AANGENAME DAG MET EEN ONAANGENAMEN AFLOOP – DEEL 1

24:39

Read by Marcel Coenders

30 – HOOFDSTUK 19 – EEN AANGENAME DAG MET EEN ONAANGENAMEN AFLOOP – DEEL 2

17:21

Read by Marcel Coenders

31 – HOOFDSTUK 20 – DODSON EN FOGG – DEEL 1

24:45

Read by Marcel Coenders

32 – HOOFDSTUK 20 – DODSON EN FOGG – DEEL 2

24:40

Read by Marcel Coenders

33 – HOOFDSTUK 21 – DE OUDE MAN ROERT ZIJN LIEVELINGSONDERWERP AAN – DEEL 1

31:57

Read by Marcel Coenders

34 – HOOFDSTUK 21 – DE OUDE MAN ROERT ZIJN LIEVELINGSONDERWERP AAN – DEEL 2

29:31

Read by Marcel Coenders

35 – HOOFDSTUK 22 – PICKWICK REIST NAAR IPSWICH – DEEL 1

21:11

Read by Marcel Coenders

36 – HOOFDSTUK 22 – PICKWICK REIST NAAR IPSWICH – DEEL 2

23:38

Read by Marcel Coenders

37 – HOOFDSTUK 23 – WAARIN SAMUEL WELLER EENIGE VOORLOPIGE MAATREGELEN NEEMT

25:22

Read by Marcel Coenders

38 – HOOFDSTUK 24 – WAARIN DE ONBEKENDE DAME VAN MIDDELBARE LEEFTIJD BANG WORDT…

23:07

Read by Marcel Coenders

39 – HOOFDSTUK 24 – WAARIN DE ONBEKENDE DAME VAN MIDDELBARE LEEFTIJD BANG WORDT…

23:57

Read by Marcel Coenders

40 – HOOFDSTUK 25 – AMUSANTE VOORVALLEN – DEEL 1

31:31

Read by Marcel Coenders

41 – HOOFDSTUK 25 – AMUSANTE VOORVALLEN – DEEL 2

29:25

Read by Marcel Coenders

42 – HOOFDSTUK 26 – VERDEREN LOOP VAN DE PROCEDURE BARDELL CONTRA PICKWICK

19:04

Read by Marcel Coenders

43 – HOOFDSTUK 27 – EEN PELGRIMSTOCHT NAAR DORKING

28:58

Read by Marcel Coenders

44 – HOOFDSTUK 28 – EEN VROOLIJKE KERSTMIS BENEVENS EEN BRUILOFT – DEEL 1

27:40

Read by Marcel Coenders

45 – HOOFDSTUK 28 – EEN VROOLIJKE KERSTMIS BENEVENS EEN BRUILOFT – DEEL 2

25:20

Read by Marcel Coenders

46 – HOOFDSTUK 29 – HET VERHAAL VAN DE SPOKEN DIE EEN KOSTER STALEN

34:22

Read by Marcel Coenders

47 - HOOFDSTUK 30 - HOE DE PICKWICKISTEN MET TWEE VEELBELOVENDE STUDENTEN KENNI…

29:46

Read by Marcel Coenders

48 – HOOFDSTUK 31 – DAT LOUTER OVER RECHTSZAKEN HANDELT

29:58

Read by Marcel Coenders

49 – HOOFDSTUK 32 – EEN VROOLIJKE PARTIJ WELKE DOOR BOB SAWYER OP ZIJN KAMER WE…

25:43

Read by Marcel Coenders

50 – HOOFDSTUK 33 – DE OUDE WELLER HELPT ZIJN ZOON EEN BRIEF SCHRIJVEN – DEEL 1

22:33

Read by Marcel Coenders

51 – HOOFDSTUK 33 – DE OUDE WELLER HELPT ZIJN ZOON EEN BRIEF SCHRIJVEN – DEEL 2

24:48

Read by Marcel Coenders

52 – HOOFDSTUK 34 – HET MERKWAARDIGE PROCES VAN BARDELL CONTRA PICKWICK – DEEL 1

27:47

Read by Marcel Coenders

53 – HOOFDSTUK 34 – HET MERKWAARDIGE PROCES VAN BARDELL CONTRA PICKWICK – DEEL 2

26:54

Read by Marcel Coenders

54 – HOOFDSTUK 34 – HET MERKWAARDIGE PROCES VAN BARDELL CONTRA PICKWICK – DEEL 3

25:12

Read by Marcel Coenders

55 – HOOFDSTUK 35 – PICKWICK KOMT OP DE GEDACHTE DAT HIJ NAAR BATH ZOU KUNNEN G…

21:13

Read by Marcel Coenders

56 – HOOFDSTUK 35 – PICKWICK KOMT OP DE GEDACHTE DAT HIJ NAAR BATH ZOU KUNNEN G…

20:29

Read by Marcel Coenders

57 - HOOFDSTUK 36 - DE LEGENDE VAN PRINS BLADUD

33:24

Read by Marcel Coenders

58 - HOOFDSTUK 37 - HET GEZELSCHAP DAT SAM WELLER MET ZIJN AANWEZIGHEID VEREERDE

36:57

Read by Marcel Coenders

59 - HOOFDSTUK 38 - HOE WINKLE VAN DE REGEN IN DE DRUP STAPTE - DEEL 1

21:49

Read by Marcel Coenders

60 - HOOFDSTUK 38 - HOE WINKLE VAN DE REGEN IN DE DRUP STAPTE - DEEL 2

22:02

Read by Marcel Coenders

61 - HOOFDSTUK 39 - HOE WELLER DE VERLIEFDE WINKLE TEN DIENSTE STOND - DEEL 1

23:29

Read by Marcel Coenders

62 - HOOFDSTUK 39 - HOE WELLER DE VERLIEFDE WINKLE TEN DIENSTE STOND - DEEL 2

23:44

Read by Marcel Coenders

63 - HOOFDSTUK 40 - PICKWICK GERAAKT IN GEHEEL ANDERE OMSTANDIGHEIDEN

27:53

Read by Marcel Coenders

64 - HOOFDSTUK 41 - WELK GEZELSCHAP PICKWICK IN DE FLEET-GEVANGENIS AANTROF

33:31

Read by Marcel Coenders

65 - HOOFDSTUK 42 - TEGENSPOED KAN IEMAND MET VREEMDE SLAAPGENOOTEN IN AANRAKIN…

21:58

Read by Marcel Coenders

66 - HOOFDSTUK 42 - TEGENSPOED KAN IEMAND MET VREEMDE SLAAPGENOOTEN IN AANRAKIN…

21:17

Read by Marcel Coenders

67 - HOOFDSTUK 43 - HOE SAM WELLER IN MOEILIJKHEDEN GERAAKTE

39:21

Read by Marcel Coenders

68 - HOOFDSTUK 44 - VERSCHILLENDE KLEINE VOORVALLEN IN DE FLEET

33:33

Read by Marcel Coenders

69 - HOOFDSTUK 45 - PICKWICK MAAKT EEN REIS DOOR DE KLEINE WERELD DIE HIJ BEWOO…

24:28

Read by Marcel Coenders

70 - HOOFDSTUK 45 - PICKWICK MAAKT EEN REIS DOOR DE KLEINE WERELD DIE HIJ BEWOO…

26:14

Read by Marcel Coenders

71 - HOOFDSTUK 46 - WAARIN DE HEREEN DODSON EN FOGG HUN GEESTIGHEID AAN DEN DAG…

27:27

Read by Marcel Coenders

72 - HOOFDSTUK 47 - PICKWICK'S MENSLIEVENDHEID IS STERKER DAN ZIJN HARDNEKKIGHE…

36:24

Read by Marcel Coenders

73 - HOOFDSTUK 48 - HOE PICKWICK PROBEERDE HET HART VAN BENJAMIN ALLEN TE VERTE…

21:24

Read by Marcel Coenders

74 - HOOFDSTUK 48 - HOE PICKWICK PROBEERDE HET HART VAN BENJAMIN ALLEN TE VERTE…

26:02

Read by Marcel Coenders

75 - HOOFDSTUK 49 - HET VERHAAL VAN DEN OOM VAN DEN HANDELSREIZIGER - DEEL 1

32:28

Read by Marcel Coenders

76 - HOOFDSTUK 49 - HET VERHAAL VAN DEN OOM VAN DEN HANDELSREIZIGER - DEEL 2

32:46

Read by Marcel Coenders

77 – HOOFDSTUK 50 – HOE PICKWICK NAAR BIRMINGHAM REISDE – DEEL 1

25:41

Read by Marcel Coenders

78 - HOOFDSTUK 50 - HOE PICKWICK NAAR BIRMINGHAM REISDE - DEEL 2

24:48

Read by Marcel Coenders

79 - HOOFDSTUK 51 - EEN TREFFEND TONEEL WAARIN TWEE GROOTE MANNEN OPTREDEN - D…

28:05

Read by Marcel Coenders

80 - HOOFDSTUK 51 - EEN TREFFEND TONEEL WAARIN TWEE GROOTE MANNEN OPTREDEN - D…

21:35

Read by Marcel Coenders

81 - HOOFDSTUK 52 - HET ONGEVAL DAT DE ROODNEUZIGEN STIGGINS OVERKWAM

38:52

Read by Marcel Coenders

82 - HOOFDSTUK 53 - HET AFSCHEID VAN ALFRED JINGLE EN JOB TROTTER - DEEL 1

21:19

Read by Marcel Coenders

83 - HOOFDSTUK 53 - HET AFSCHEID VAN ALFRED JINGLE EN JOB TROTTER - DEEL 2

19:40

Read by Marcel Coenders

84 - HOOFDSTUK 54 - ONTHULLINGEN BETREFFENDE SNODGRASS EN EEN ZEKERE JONGEDAME …

27:18

Read by Marcel Coenders

85 - HOOFDSTUK 54 - ONTHULLINGEN BETREFFENDE SNODGRASS EN EEN ZEKERE JONGEDAME …

23:05

Read by Marcel Coenders

86 - HOOFDSTUK 55 - SALOMON PELL REGELT DE ZAKEN VAN DE OUDEN WELLER

27:14

Read by Marcel Coenders

87 - HOOFDSTUK 56 - EEN ONDERHOUD TUSSEN DE TWEE WELLERS EN PICKWICK

38:23

Read by Marcel Coenders

88 - HOOFDSTUK 57 - DE PICKWICK-CLUB WORDT ONTBONDEN

17:28

Read by Marcel Coenders

89 - NASCHRIFT

8:11

Read by Marcel Coenders