Skip to main content.

Een reiziger, die geen handel drijft

Gelesen von Marcel Coenders

(3 Sterne; 2 Bewertungen)

Een serie journalistieke artikelen uit het tijdschrift 'All the Year round' geschreven in de periode 1860 - 1869. In deze artikelen worden veel sociale misstanden van het 19de-eeuwse Engeland beschreven. Samenvatting geschreven door Marcel Coenders. (22 hr 10 min)

Chapters

HOOFDSTUK 1 - DE AARD ZIJNER BEZIGHEDEN

4:08

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 2 - DE SCHIPBREUK - DEEL 1

29:35

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 2 - DE SCHIPBREUK - DEEL 2

23:23

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 3 - HET WERKHUIS TE WAPPING - DEEL 1

20:17

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 3 - HET WERKHUIS TE WAPPING - DEEL 2

22:32

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 4 - TWEE BESCHOUWINGEN OVER EEN GOEDKOPE SCHOUWBURG - DEEL 1

21:52

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 4 - TWEE BESCHOUWINGEN OVER EEN GOEDKOPE SCHOUWBURG - DEEL 2

20:17

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 5 - ARME HANDELS-JAMAAT - DEEL 1

23:12

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 5 - ARME HANDELS-JAMAAT - DEEL 2

22:15

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 6 - VERVERSCHINGEN VOOR VREEMDELINGEN

35:25

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 7 - EENE BUITENLADSCHE REIS - DEEL 1

21:35

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 7 - EENE BUITENLADSCHE REIS - DEEL 2

24:16

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 8 - DE LADING VAN DE 'GREAT TASMANIA'

31:55

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 9 - DE KERKEN VAN DE STAD LONDEN

40:25

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 10 - VERDACHTE BUURTEN

39:13

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 11 - LANDLOOPERS - DEEL 1

22:15

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 11 - LANDLOOPERS - DEEL 2

25:23

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 12 - DE STAD DULLBOROUGH - DEEL 1

21:53

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 12 - DE STAD DULLBOROUGH - DEEL 2

20:54

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 13 - NACHTELIJKE WANDELINGEN

36:09

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 14 - KAMERS - DEEL 1

26:47

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 14 - KAMERS - DEEL 2

19:07

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 15 - KINDERMEIDENVERTELSELS

40:54

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 16 - ARCADISCH LONDEN

37:08

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 17 - DE NACHT-MAIL VAN CALAIS

33:08

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 18 - EENIGE HERINNERINGEN AANGAANDE STERFGEVALLEN

38:24

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 19 - DE VIERING VAN GEBOORTEDAGEN

37:12

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 20 - OP HET VERTREK NAAR HET GROOTE ZOUTMEER - DEEL 1

19:59

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 20 - OP HET VERTREK NAAR HET GROOTE ZOUTMEER - DEEL 2

25:50

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 21 - DE STAD DER AFWEZIGEN

31:04

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 22 - EEN OUD POSTHUIS

30:33

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 23 - NIEUW-ENGELANDS GEKOOKT RUNDVLEESCH

34:22

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 24 - DE SCHEEPSTIMMERWERF VAN CHATTAM

36:01

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 25 - IN HET FRANSCH-VLAAMS LAND - DEEL 1

20:49

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 25 - IN HET FRANSCH-VLAAMS LAND - DEEL 2

22:48

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 26 - DE KWAKZALVERIJ DER BESCHAVING

34:20

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 27 - TITBULLS VRIJE WONINGEN - DEEL 1

21:35

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 27 - TITBULLS VRIJE WONINGEN - DEEL 2

21:47

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 28 - DE ITALIAANSE GEVANGENE

36:56

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 29 - BEPERKTE SCHOOLTIJD - DEEL 1

21:05

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 29 - BEPERKTE SCHOOLTIJD - DEEL 2

22:07

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 30 - EEN KLEINE STER IN HET OOSTEN - DEEL 1

21:14

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 30 - EEN KLEINE STER IN HET OOSTEN - DEEL 2

21:15

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 31 - AAN BOORD

39:55

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 32 - EEN DINERTJE BINNEN HET UUR

24:36

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 33 - DE HEER BARLOW

24:02

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 34 - VRIJWILLIGE POLITIEDIENST

31:20

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 35 - EEN PLEIDOOI VOOR TOTALE AFSCHAFFING

17:20

Read by Marcel Coenders

HOOFDSTUK 36 - DE FIELT

31:38

Read by Marcel Coenders

Bewertungen

Niet te volgen

(2 Sterne)

Steeds dezelfde 3 tonen die het onmogelijk maken om te volgen waar het over gaat