Search Results

Een Huis te Huur

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Vertaling van het kerstverhaal van 1858. Het verhaal is geschreven in samenwerking met Wilkie Collins, Elizabeth Gaskell en Adelaide Anne Pr…

De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Vertaling van 'The Perils Of Certain English Prisoners' (1857) het boek is in samenwerking met Wilkie Collins geschreven. Het verhaal speelt…

De Strijd des Levens

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Het kerstverhaal van 1846 vertaling van The battle of life. De rampzalige historie over het verlaten van het vaderlijk huis en vinden van ge…

Geen Uitweg

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Vertaling van het kerstverhaal van 1867. Een verwisseling van twee vondelingen in hun vroege jeugd veroorzaakt op volwassen leeftijd de nodi…

Lives of Two Cats

Read by LibriVox Volunteers


Pierre Loti


An English translation of Pierre Loti's charming 19th century memoir of his cats. - Summary by S Caulkins

Thrice Welcome

Read by LibriVox Volunteers


Harrison S. Morris


LibriVox volunteers bring you 17 recordings of Thrice Welcome from Poor Robin's Almanac. This was the Weekly Poetry project for December 11,…

Entertaining Made Easy (Version 2)

Read by MaybeCordelia


Emily Rose Burt


A handy book of ideas for parties, weddings, and wedding showers. - Summary by MaybeCordelia

The Feast of Lights - Read by CC

In The Feast of Lights

Read by Chris Caron


Emma Lazarus


LibriVox volunteers bring you 9 recordings of The Feast of Lights by Emma Lazarus. This was the Weekly Poetry project for December 18, 2011.…

056 - Recipes. Chapter 25. Part 3.

In The Book of Household Management

Read by Christine Blachford


Isabella Beeton and Mrs. Isabella Beeton


"Mrs. Beeton's" is a guide to all aspects of running a household in Victorian Britain. Published in 1861, it was an immediate best…

< 1 2 3