Search Results

Ballady i Romanse

Read by Gosia Leksandrówna


Adam Mickiewicz


Świat Ballad i Romansów, choć jak najbardziej rzeczywisty, o określonym miejscu na mapie i w dziejach, tchnie ludową wyobraźnią, niep…

Polish - Czapla, ryby i rak

In Multilingual Short Works Collection 017 - Poetry and Prose

Read by Gosia Leksandrówna


Ignacy Krasicki


This is a collection of short pieces, poetry or prose, fiction and non-fiction, in several different languages (except standard English). Al…

Polish - Daremne żale

In Multilingual Short Works Collection 016

Read by Gosia Leksandrówna


Adam Asnyk


This is a collection of short pieces, poetry or prose, fiction and non-fiction, in several different languages (except standard English). Al…