יעקב שטיינברג Jacob Steinberg

העיוורת (The Blind)


Read by Guy Lederfein


"The Blind" (Hebrew: העיוורת ; Yiddish: די בלינדע ) is a short story by Jacob Steinberg, a Jewish writer, poet, and playwright. Th…