Pieter Harting

Anno 2070: een blik in de toekomst


Read by Marcel Coenders


Een schrijver die vrij hardhandig met de nukken en grillen van de toekomst kennis maakte, was de negentiende-eeuwse professor Pieter Harting…