Lalka (tom 1)


Read by Piotr Nater

(4.7 stars; 16 reviews)

Pierwszy z trzech tomów klasycznego dzieła Bolesława Prusa opowiadającego historię miłości kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki, Izabeli Łęckiej, na tle panoramy dziewiętnastowiecznej Warszawy. - Summary by Piotr Nater

(9 hr 12 min)

Chapters

Jak wygląda firma J. Mincel i S. Wokulski przez szkło butelek? 9:24 Read by Piotr Nater
Rządy starego subjekta 18:12 Read by Piotr Nater
Pamiętnik starego subjekta 28:30 Read by Piotr Nater
Powrót 20:59 Read by Piotr Nater
Demokratyzacya pana i marzenia panny z towarzystwa 32:16 Read by Piotr Nater
W jaki sposób nowi ludzie ukazują się nad staremi horyzontami cz. 1 21:36 Read by Piotr Nater
W jaki sposób nowi ludzie ukazują się nad staremi horyzontami cz. 2 17:22 Read by Piotr Nater
Gołąb wychodzi na spotkanie węża 17:47 Read by Piotr Nater
Medytacje cz. 1 23:16 Read by Piotr Nater
Medytacje cz. 2 22:51 Read by Piotr Nater
Kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów cz. 1 27:35 Read by Piotr Nater
Kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów cz. 2 34:55 Read by Piotr Nater
Pamiętnik starego subjekta cz. 1 30:34 Read by Piotr Nater
Pamiętnik starego subjekta cz. 2 28:48 Read by Piotr Nater
Pamiętnik starego subjekta cz. 3 27:14 Read by Piotr Nater
Stare marzenia i nowe znajomości cz. 1 35:28 Read by Piotr Nater
Stare marzenia i nowe znajomości cz. 2 23:31 Read by Piotr Nater
Wędrówki za cudzemi interesami cz. 1 24:45 Read by Piotr Nater
Wędrówki za cudzemi interesami cz. 2 19:27 Read by Piotr Nater
Wielkopańskie zabawy cz. 1 26:56 Read by Piotr Nater
Wielkopańskie zabawy cz. 2 25:01 Read by Piotr Nater
Dziewicze marzenia cz. 1 19:41 Read by Piotr Nater
Dziewicze marzenia cz. 2 16:16 Read by Piotr Nater

Reviews

(4 stars)

mikrofon mógł by być lepszy co psuje jakość dźwięku, lecz oprócz tego dobre czytanie