Bolesław Prus

Lalka (tom 1)


Read by Piotr Nater


Pierwszy z trzech tomów klasycznego dzieła Bolesława Prusa opowiadającego historię miłości kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej …

The Pharaoh and the Priest


Read by LibriVox Volunteers


The Pharaoh and the Priest (Polish: Faraon) is the fourth and last major novel by the Polish writer Bolesław Prus. It was the sole historica…

Lalka (tom 2)


Read by Piotr Nater


Drugi tom klasycznego dzieła Bolesława Prusa o miłości kupca Stanisława Wokulskiego do młodej arystokratki Izabeli Łęckiej osadzonego w szcz…

Faraon (tom 1)


Read by Piotr Nater


Młody następca tronu, Ramzes, oczekuje dnia, kiedy ojciec powierzy mu nowe stanowisko dowódcy części armii. Jednak z upływem czasu, w…

Lalka (tom 3)


Read by Piotr Nater


Ostatni tom dzieła Bolesława Prusa o miłości kupca Stanisława Wokulskiego do młodej arystokratki Izabeli Łęckiej osadzonego w szczegó…

Faraon (tom 2)


Read by Piotr Nater


Książę Ramzes wypełnia misję zleconą mu przez ojca w jednej z prowincji, a tymczasem intrygi wokół jego osoby zagęszczają się. Kapłan…

Librivox Multilingual Short Works Collection 001


Read by LibriVox Volunteers


This is a collection of short pieces, fiction and non-fiction, chosen and recorded by Librivox volunteers. (Summary by Leni)

Faraon (tom 3)


Read by Piotr Nater


Młody Ramzes XIII obejmuje panowanie nad Egiptem, jednak jego wrogowie nie śpią, a jego sprzymierzeńcy chcą nim manipulować. Sam faraon też …