Over lichtende drempels


Read by Marcel Coenders

(5 stars; 1 reviews)

Aan Psyche, Fidessa en Babel hebben wij gezien, dat Couperus in zijne sproken, of allegorieën, of phantasieën, voorwaar geen geringer werk geeft, dan in zijne romans. Namelijk: voor hen die ze verstaan. Men mag gelooven, dat Couperus juist in die creaties van vagere gestalte zijn eigen innerlijkste en beste en liefste heeft neêrgelegd: dat hij ze meer voor zichzelf gemaakt heeft, dan voor een publiek. De romans kan iedereen volgen, waardeeren, of critiseeren; maar deze sproken kunnen slechts begrip en appreciatie vinden bij de met den dichter min of meer gelijk-voelenden, - en die kunnen niet anders dan betrekkelijk slechts weinigen zijn. (Uit: J. van den Oude. Uit de poppenkraam onzer romantiek (1903)) (4 hr 36 min)

Chapters

Van de prinses met de blauwe haren 29:22 Read by Marcel Coenders
Van de kristallen torens 35:56 Read by Marcel Coenders
Over lichtende drempels 1-2 24:52 Read by Marcel Coenders
Over lichtende drempels 3 24:54 Read by Marcel Coenders
Over lichtende drempels 4 - 6 33:50 Read by Marcel Coenders
Over lichtende drempels 7 - 9 32:51 Read by Marcel Coenders
Over lichtende drempels 10 - 12 31:33 Read by Marcel Coenders
Van dagen en seizoenen 17:58 Read by Marcel Coenders
Van de onzalige erfenis 1 - 2 19:38 Read by Marcel Coenders
Van de onzalige erfenis 3 25:56 Read by Marcel Coenders

Reviews

Noahhacker


(5 stars)

het is een leuk verhaal en het was een leuk verhaaltje