Over lichtende drempels


Read by Marcel Coenders

Aan Psyche, Fidessa en Babel hebben wij gezien, dat Couperus in zijne sproken, of allegorieën, of phantasieën, voorwaar geen geringer werk geeft, dan in zijne romans. Namelijk: voor hen die ze verstaan. Men mag gelooven, dat Couperus juist in die creaties van vagere gestalte zijn eigen innerlijkste en beste en liefste heeft neêrgelegd: dat hij ze meer voor zichzelf gemaakt heeft, dan voor een publiek. De romans kan iedereen volgen, waardeeren, of critiseeren; maar deze sproken kunnen slechts begrip en appreciatie vinden bij de met den dichter min of meer gelijk-voelenden, - en die kunnen niet anders dan betrekkelijk slechts weinigen zijn. (Uit: J. van den Oude. Uit de poppenkraam onzer romantiek (1903)) (4 hr 36 min)

Chapters

Van de prinses met de blauwe haren 29:22 Read by Marcel Coenders
Van de kristallen torens 35:56 Read by Marcel Coenders
Over lichtende drempels 1-2 24:52 Read by Marcel Coenders
Over lichtende drempels 3 24:54 Read by Marcel Coenders
Over lichtende drempels 4 - 6 33:50 Read by Marcel Coenders
Over lichtende drempels 7 - 9 32:51 Read by Marcel Coenders
Over lichtende drempels 10 - 12 31:33 Read by Marcel Coenders
Van dagen en seizoenen 17:58 Read by Marcel Coenders
Van de onzalige erfenis 1 - 2 19:38 Read by Marcel Coenders
Van de onzalige erfenis 3 25:56 Read by Marcel Coenders