Skip to main content.

Over lichtende drempels

Gelesen von Marcel Coenders

(5 Sterne; 1 Bewertungen)

Aan Psyche, Fidessa en Babel hebben wij gezien, dat Couperus in zijne sproken, of allegorieën, of phantasieën, voorwaar geen geringer werk geeft, dan in zijne romans. Namelijk: voor hen die ze verstaan. Men mag gelooven, dat Couperus juist in die creaties van vagere gestalte zijn eigen innerlijkste en beste en liefste heeft neêrgelegd: dat hij ze meer voor zichzelf gemaakt heeft, dan voor een publiek. De romans kan iedereen volgen, waardeeren, of critiseeren; maar deze sproken kunnen slechts begrip en appreciatie vinden bij de met den dichter min of meer gelijk-voelenden, - en die kunnen niet anders dan betrekkelijk slechts weinigen zijn. (Uit: J. van den Oude. Uit de poppenkraam onzer romantiek (1903)) (4 hr 36 min)

Chapters

Van de prinses met de blauwe haren

29:22

Read by Marcel Coenders

Van de kristallen torens

35:56

Read by Marcel Coenders

Over lichtende drempels 1-2

24:52

Read by Marcel Coenders

Over lichtende drempels 3

24:54

Read by Marcel Coenders

Over lichtende drempels 4 - 6

33:50

Read by Marcel Coenders

Over lichtende drempels 7 - 9

32:51

Read by Marcel Coenders

Over lichtende drempels 10 - 12

31:33

Read by Marcel Coenders

Van dagen en seizoenen

17:58

Read by Marcel Coenders

Van de onzalige erfenis 1 - 2

19:38

Read by Marcel Coenders

Van de onzalige erfenis 3

25:56

Read by Marcel Coenders

Bewertungen

Noahhacker

(5 Sterne)

het is een leuk verhaal en het was een leuk verhaaltje