Search Results

De Stille Kracht

Read by Carola Janssen


Louis Couperus


De stille kracht (1900) is een boek van de Nederlandse schrijver Louis Couperus. Het behoort met Noodlot en Eline Vere tot zijn bekendste we…

Van de Koele Meren des Doods

Read by Carola Janssen


Frederik Van Eeden


Hedwig Marga de Fontayne is een naïeve, labiele vrouw die haar leven lang balanceert tussen waanzin en rede, liefde en lust, verstand e…

Eline Vere

Read by Carola Janssen


Louis Couperus


De 19e eeuwse klassieker Eline Vere speelt in de gegoede kringen van Den Haag. Eline is een jonge, mooie maar labiele vrouw die zich veel va…

Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan

Read by Carola Janssen


Louis Couperus


Zoals de titel al aangeeft gaat het boek over oude mensen (en ouder worden) en de dingen die voorbijgaan. Maar niet alles gaat voorbij met h…

De Geschiedenis van Woutertje Pieterse

Read by Carola Janssen


Multatuli


Het verhaal gaat over een dromerige en poëtische Amsterdamse jongen, Wouter Pieterse, die opgroeit in een kleinburgerlijk milieu in de …

Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart

Read by Carola Janssen


Betje Wolff


Sara Burgerhart is een jong meisje dat correspondeert met haar vriendinnen, aanbidders en familie. Die mensen schrijven elkaar ook allemaal.…

Een Coquette Vrouw

Read by Carola Janssen


Carry van Bruggen and Carry Van Bruggen


Coquet (koket in de huidige spelling) betekent behaagziek. Een coquette vrouw is dan ook een flirt. Is Ina dat? Oppervlakkig gezien wel. Ze …

03 - Die jongen van hiernaast

In Onder Moeders Vleugels

Read by Carola Janssen


Louisa May Alcott


Vrolijk Amerikaans gezinsverhaal over de vier zusjes March die zo verschillend zijn en toch eendrachtig hun moeder helpen terwijl vader in d…