Search Results

The Mother and the Child

Read by Edith van der Have-Raats


Maria Montessori


"The mother and the child" is a lecture given by Maria Montessori in 1915. The famous educational reformer speaks about the import…

De Navolging van Christus

Read by Edith van der Have-Raats


Thomas à Kempis and Thomas À Kempis


De Imitatione Christi (De navolging van Christus) is een middeleeuws boek dat handelt over hoe je een goed christen wordt. Het werd in de vi…

Als de natuur roept

Read by Edith van der Have-Raats


Jack London


Als de Natuur Roept (The Call of the Wild) is een roman van de Amerikaanse schrijver Jack London. Het verhaal gaat over een eerder gedomesti…

Geschiedenis van een neger

Read by Edith van der Have-Raats


Anonymous


Geschiedenis van een neger is een anoniem, rond 1771 verschenen boekwerk. Het is het verhaal van een hugenoot, aangeduid met de letter N., d…

Vóór Adam's tijd

Read by Edith van der Have-Raats


Jack London


"Vóór Adam's tijd" is het verhaal van een jongen die droomt dat hij het leven leidt van een vroege mensachtige, Aust…

Twee redevoeringen tegen de slavernij in de Nederlandse koloniën

Read by Edith van der Have-Raats


Nicolaas Beets


In 2013 is het hondervijftig jaar geleden dat Nederland de slavernij in de West-Indische koloniën (Suriname en de Nederlandse Antillen)…

Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- e…

Read by Edith van der Have-Raats


Julius Dub


Populair-wetenschappelijke, verkorte weergave van Charles Darwins baanbrekende boek "Het ontstaan der soorten", ca. 10 jaar na de …

Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders

Read by Edith van der Have-Raats


Betje Wolff


"De Proeve van de Opvoeding" van Betje Wolff (1738-1804) is een boekje uit het einde van de achttiende eeuw, gericht aan moeders. …

Aljaska (Alaska) en de Canada-spoorweg

Read by Edith van der Have-Raats


Anonymous


Toeristisch verslag van een reis naar Canada en Alaska, in 1892 gepubliceerd in het tijdschrift "De Aarde en haar volken". We gaan…

The Nation That Conquers the Sea - Holland

In Birdseye Views of Far Lands

Read by Edith van der Have-Raats


James T. Nichols


Birdseye Views of Far Lands is an interesting, wholesome presentation of something that a keen-eyed, alert traveler with the faculty of maki…

06 - Chapters 13,14,15,16,17

In The Rule of St. Benedict

Read by Edith van der Have-Raats


St. Benedict of Nursia and Saint Benedict Of Nursia


Quote: The Rule of Saint Benedict (Regula Benedicti) is a book of precepts written by St. Benedict of Nursia for monks living communally und…

03 - March

In A Chesterton Calendar

Read by Edith van der Have-Raats


G. K. Chesterton


Go through the year, day by day, with the wit and wisdom of G.K. Chesterton! Compiled from the writings of 'G.K.C', both in verse and in pro…

06 - Sylvia at the Plantation

In A Yankee Girl at Fort Sumter

Read by Edith van der Have-Raats


Alice Turner Curtis


Sylvia Fulton is a ten-years-old girl from Boston who stayed in Charleston, South Carolina, before the opening of the Civil War. She loves h…