Louis Couperus

De Stille Kracht


Read by Carola Janssen


De stille kracht (1900) is een boek van de Nederlandse schrijver Louis Couperus. Het behoort met Noodlot en Eline Vere tot zijn bekendste we…

Eline Vere


Read by Carola Janssen


De 19e eeuwse klassieker Eline Vere speelt in de gegoede kringen van Den Haag. Eline is een jonge, mooie maar labiele vrouw die zich veel va…

Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan


Read by Carola Janssen


Zoals de titel al aangeeft gaat het boek over oude mensen (en ouder worden) en de dingen die voorbijgaan. Maar niet alles gaat voorbij met h…

Korte Verhalen van Louis Couperus


Read by LibriVox Volunteers


Louis Couperus schreef naast zijn bekende boeken ook een aantal korte verhalen voor diverse kranten en tijdschriften In deze collectie zijn …

Het Zwevende Schaakbord


Read by Bart de Leeuw


Het groote Avontuur, de tocht van Gawein, ridder van Koning Artur's Ronde-Tafel, om voor zijn Koning te vinden het Zwevende Schaakbord, geli…

First Chapter Collection 001


Read by LibriVox Volunteers


"Are you wishing sometimes that you had a good book which you don't know, that you might just read and enjoy? The goal of this collecti…

De Kleine Zielen


Read by Anna Simon


De kleine zielen is het eerste gedeelte van de romancyclus De boeken der kleine zielen, die zich afspeelt in Den Haag.Fragmenten uit een rec…

Zielenschemering


Read by Anna Simon


Zielenschemering, het derde boek uit de romancyclus De Boeken der Kleine Zielen van Louis Couperus, beschrijft een volgende periode uit het …

Aan den Weg der Vreugde


Read by Marcel Coenders


Een knappe Italiaanse chirurg en een blonde Hollandse weduwe beleven een heftige vakantieliefde. (Samenvatting door Marcel Coenders)Aan den …

Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001


Read by LibriVox Volunteers


Dit is een verzameling van kort Nederlandstalig proza van allerlei aard - fictie en non-fictie. Uitgekozen en gelezen door vrijwilligers van…

Het Heilige Weten


Read by Anna Simon


Het Heilige Weten is het vierde en laatste deel van de romancyclus "De boeken der kleine zielen".Het is 10 jaar na het derde deel,…

Noodlot


Read by Marcel Coenders


Een hollandsche jonge man, Bertie, een liederlijke vagabond, die te Londen door eenen vriend in huis genomen een wereldsche fat wordt van de…

Het Late Leven


Read by Anna Simon


'Het late leven' is het tweede boek in de romancyclus 'De boeken der kleine zielen', en gaat verder direct na het einde van het vorige boek,…

Brieven van den nutteloozen toeschouwer


Read by Anna Simon


Deze serie columns in de vorm van brieven schreef Couperus voor het dagblad Het Vaderland, vanuit Munchen en later vanuit Florence. Ze vers…

The Inevitable


Read by LibriVox Volunteers


23 year old Cornélie de Retz is a Dutch Divorcee who goes to Italy to start a new life and most part of the novel is filled with the …

Extaze, een boek van geluk


Read by Marcel Coenders


Het verhaal van een onmogelijke liefde. Naar mijne meening is het werk 'Extaze' zeer superieur aan de vorige werken van den Heer Couperus, '…

Babel


Read by Marcel Coenders


'Babel' is de stoutste fantasmagorie ooit aan zijn brein ontsproten. Het is alsof hij met zijn fantasie hetzelfde heeft willen doen als Cyru…

Herakles


Read by Marcel Coenders


Dat Couperus' nieuwste werk ‘Herakles’ een roman in twee deelen heet, zal wel een uitgevers-wensch zijn. Het is de omdichting der mythe tot …

Majesteit


Read by Marcel Coenders


Eerste van de drie koningsromans van Louis Couperus. Het is een van de populairste romans van Louis Couperus, getuige het aantal herdrukken …

Psyche


Read by Marcel Coenders


Psyche is een poëtische vertelling, symboliseerend een opvatting van Mensch en Wereld. Drie factoren beheerschen het menschenbestaan, d…

Langs Lijnen van Geleidelijkheid


Read by Marcel Coenders


Men moet verklaren dat de lezende wereld, als zij niet ontvankelijk was voor de 'Lijnen van geleidelijkheid', al heel ondankbaar zou moeten …

Hooge Troeven


Read by Marcel Coenders


Het derde en laatste deel van de koningsromans van Louis Couperus voorgelezen ter gelegenheid van de kroning van Koning Willem-Alexander en …

Legende, mythe en fantazie


Read by Marcel Coenders


Dit boek van Mythe, Legende en Fantazie is een meesterwerk van verdichting - een fijn ciseleerwerk in het zware brons der Nederlandsche taal…

Wereldvrede


Read by Marcel Coenders


Wereldvrede is het vervolg van Majesteit. Nadat zijn vader Oscar is overleden regeert Kroonprins Othomar nu als Keizer Othomar de XII. In di…

Fidessa


Read by Marcel Coenders


Couperus, van wien wij sedert zijn onvergelijkelijke Psyché niets mochten hooren, is weer aan het vertellen gegaan, zooals slechts hi…

Metamorfoze


Read by Marcel Coenders


-... Je verbergt je achter je woorden: je wikkelt je in je stijl als in een mantel. - Neen. Ik leef een metamorfoze. Meer niet. Ik geef mez…

Een Lent van vaerzen


Read by Marcel Coenders


In 1884 wordt dit eerste werk van Louis Couperus gepubliceerd. In deze verzen krijgen we een voorproefje van de dromerige en poëtische …

Over lichtende drempels


Read by Marcel Coenders


Aan Psyche, Fidessa en Babel hebben wij gezien, dat Couperus in zijne sproken, of allegorieën, of phantasieën, voorwaar geen gerin…