Yordan Yovkov

Старопланински легенди (Staroplaninski legendi)


Read by Euthymius


Цикълът разкази "Старопланински легенди" съдържа десет творби, в чийто сюжетен център стоят любовта, истината, добротата, нравстве…

Жетварят (The Reaper)


Read by Euthymius


В малкото село Люляково се сблъскват грозно човешката алчност, омраза и жажда за власт. Ала в душите на враждуващите все още има път за свет…