Historical Fiction

Old Mortality

Read by Deon Gines


Sir Walter Scott


Old Mortality is part of the Waverley series by Walter Scott. Set in southwest Scotland in the late 1600s, during the period of the Covenant…

De Van der Linden's c.s.

Read by Marcel Coenders


Paul Adriaan Daum


Eerste deel van de cyclus: In en Uit 's Lands Dienst. Kritische roman over het leven van de Nederlanders in het Indië van het einde van…

The Cloister and the Hearth (version 2)

Read by LibriVox Volunteers


Charles Reade


Set in the 15th century, the Cloister and the Hearth is a story Gerald Eliassoen, a young scribe and illuminator, who travels through seven …

Tattlings of a Retired Politician

Read by LibriVox Volunteers


Forrest Crissey


"The letters (non-partisan) of Hon. William Bradley, Ex-Governor and former veteran of practical politics, written to his friend and pr…

Het Leven van Maurits Lijnslager deel 2

Read by Marcel Coenders


Adriaan Loosjes Pzn.


Een roman over dé ideale 'Nederlandse man' uit de 17de eeuw. Het boek is geschreven in de 19de eeuw als 'verzet' tegen de Franse over…

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >