Nicolaas Beets

LibriVox 6th Anniversary Collection


Read by LibriVox Volunteers


What do you do for a sixth anniversary? We challenged our readers to find any short works which had 'six' in the title - in any language. Th…

Camera Obscura


Read by LibriVox Volunteers


De Camera Obscura is een verzameling verhalen en beschouwingen van Hildebrand, pseudoniem voor Nicolaas Beets. "De Camera", zoals …

Twee redevoeringen tegen de slavernij in de Nederlandse koloniën


Read by Edith van der Have-Raats


In 2013 is het hondervijftig jaar geleden dat Nederland de slavernij in de West-Indische koloniën (Suriname en de Nederlandse Antillen)…

Multilingual Poetry Collection 017


Read by LibriVox Volunteers


In LibriVox’s Multilingual Poetry Collection, LibriVox volunteers read their favourite public-domain poems in languages other than English. …